1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đi mãi trên đường

Cuộn trang

1. [Am] Đi đi trên đường Đi đi và đi [C] mãi Đi [Dm] đi và không tới Xa [Am] xăm chiều réo [Dm] ai Đi [Am] không còn biên giới [E7] Chút tình kia đã [Am] phai. 2. [Am] Đi đi trên đường Đi đi và đi [C] mãi Đi [Dm] đi và che dấu Bao [Am] nhiêu là vết [Dm] thương Đi [Am] linh hồn khô ráo [E7] Không tình không vấn [Am] vương

Video hướng dẫn