Đi mãi trên đường

≣≣
1. [Cm]Đi đi trên đường 
Đi đi và đi [Eb]mãi 
Đi [Fm]đi và không tới 
Xa [Cm]xăm chiều réo [Fm]ai 
Đi [Cm]không còn biên giới 
[G7]Chút tình kia đã [Cm]phai. 
 
2. [Cm]Đi đi trên đường 
Đi đi và đi [Eb]mãi 
Đi [Fm]đi và che dấu 
Bao [Cm]nhiêu là vết [Fm]thương 
Đi [Cm]linh hồn khô ráo 
[G7]Không tình không vấn [Cm]vương
Danh sách hợp âm (Click để tắt)