1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đi qua bóng tối

Cuộn trang

[Am] [G] Đ i...qua...bóng... tối... [Em] [Am] Thấy cô đơn vây quanh mình. [Am] [G] E m mong manh tia nắng, [Em] [Am] C ố theo bước tôi vào đêm. [Am] [G] Đ i...qua...bóng... tối... [Em] [Am] Thấy đêm đông bao ưu phiền. [Am] [G] Đ ường đời mịt mù muôn lối, [Em] [Am] Á nh mắt em hóa muôn vì sao. [G] [E] [G] [E] [Am] H à ha ha hà há Hà ha há ha hà [C] [G] Đ ưa tôi qua nhiều xót xa, [Am] [Em] Đ ưa tôi qua nhiều cay đắng. [F] [C] E m xua tan đêm giá lạnh, [G] Em đưa tôi bằng tình em. [C] [G] Dù đời có những bóng tối luôn ghìm bước tôi, Xin yêu em nhiều hơn thế. [F] [C] X in yêu em đến suốt đời, [B7] [E] X in được mãi yêu em ... [Am] M à thôi...

Video hướng dẫn