highlight chords
				             [Am]        [G]   
Đ i...qua...bóng... tối... 
   [Em]        [Am]  
Thấy cô đơn vây quanh mình. 
 [Am]       [G]   
E m mong manh tia nắng, 
 [Em]         [Am]  
C ố theo bước tôi vào đêm. 
 

 [Am]        [G]   
Đ i...qua...bóng... tối... 
   [Em]       [Am]   
Thấy đêm đông bao ưu phiền. 
 [Am]       [G]    
Đ ường đời mịt mù muôn lối, 
 [Em]         [Am]   
Á nh mắt em hóa muôn vì sao. 
 [G]    [E] [G]    [E]   [Am] 
H à ha ha hà há Hà ha há ha hà 
 [C]          [G]  
Đ ưa tôi qua nhiều xót xa, 
 [Am]          [Em]  
Đ ưa tôi qua nhiều cay đắng. 
 [F]     [C]       
E m xua tan đêm giá lạnh, 
        [G]    
Em đưa tôi bằng tình em. 
 

     [C]          [G]       
Dù đời có những bóng tối luôn ghìm bước tôi, 
             
Xin yêu em nhiều hơn thế. 
 [F]       [C]     
X in yêu em đến suốt đời, 
 [B7]       [E]   
X in được mãi yêu em ... 
 [Am]    
M à thôi... 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đi qua bóng tối

				             [Am]        [G]   
Đ i...qua...bóng... tối... 
   [Em]        [Am]  
Thấy cô đơn vây quanh mình. 
 [Am]       [G]   
E m mong manh tia nắng, 
 [Em]         [Am]  
C ố theo bước tôi vào đêm. 
 

 [Am]        [G]   
Đ i...qua...bóng... tối... 
   [Em]       [Am]   
Thấy đêm đông bao ưu phiền. 
 [Am]       [G]    
Đ ường đời mịt mù muôn lối, 
 [Em]         [Am]   
Á nh mắt em hóa muôn vì sao. 
 [G]    [E] [G]    [E]   [Am] 
H à ha ha hà há Hà ha há ha hà 
 [C]          [G]  
Đ ưa tôi qua nhiều xót xa, 
 [Am]          [Em]  
Đ ưa tôi qua nhiều cay đắng. 
 [F]     [C]       
E m xua tan đêm giá lạnh, 
        [G]    
Em đưa tôi bằng tình em. 
 

     [C]          [G]       
Dù đời có những bóng tối luôn ghìm bước tôi, 
             
Xin yêu em nhiều hơn thế. 
 [F]       [C]     
X in yêu em đến suốt đời, 
 [B7]       [E]   
X in được mãi yêu em ... 
 [Am]    
M à thôi... 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com