1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đi tìm chân dung Đấng Vô hình

Lm. Trọng Khẩn
Nguồn: thanhcavietnam.net