1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đi tìm quê hương

Cuộn trang

1. [Gm] Người nô [F] lệ da [Bb] vàng ngủ quên Ngủ [Dm] quên trong căn nhà nhỏ Đèn [Cm] thắp thì [Gm] mờ Ngủ quên, quên [F] đã bao [Bb] năm Ngủ [Eb] quên không [F] thấy quê [Dm] hương Bao giờ đập tan gông [F] cùm Xiềng xích vô [Gm] hình trói buộc dân ta Bao [F] giờ đập tan gông [Eb] cùm Xiềng xích vô [Dm] hình trói buộc tự [Gm] do Người nô [F] lệ da [Bb] vàng bước [Cm] đi Bước [Gm] đi, đi về đầu non Người nô [F] lệ da [Bb] vàng bước [Cm] đi Bước [Gm] đi, đi về biển xanh Đi khâu [Eb] vá con [Gm] sông việt [F] nam Hai mươi năm [Bb] liền Thịt [Dm] xương phơi trên đôi [Gm] miền [Eb] Đi cho [D7] thấy quê [Gm] hương 2. [Gm] Người nô [F] lệ da [Bb] vàng ngồi yên Ngồi [Dm] yên trong căn nhà nhỏ Đèn [Cm] thắp thì [Gm] mờ Ngồi yên quên [F] nước quên [Bb] non Ngồi [Eb] yên xin [F] áo xin [Dm] cơm Bao giờ đập tan gông [F] cùm Xiềng xích vô [Gm] hình trói buộc đôi chân Bao [F] giờ đập tan gông [Eb] cùm Xiềng xích vô [Dm] hình trói buộc tự [Gm] do Người nô [F] lệ da [Bb] vàng bước [Cm] đi Bước [Gm] đi, đi về ruộng nương Người nô [F] lệ da [Bb] vàng bước [Cm] đi Bước [Gm] đi, đi về đồi hoang [Eb] Đi nói [D7] với anh [Gm] em Đòi [F] cho quê hương thanh [Bb] bình Dựng [Dm] xây tương lai tiên [Gm] rồng [Eb] Đi cho [D7] thấy quê [Gm] hương [Eb] Đi cho [D7] thấy quê [Gm] hương [Eb] Đi cho [D7] thấy quê [Gm] hương

Video hướng dẫn