1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đi trong an bình (The Lord Bless You and Keep You)

Peter Lutkin - Lời Việt: N.Q.Đ
Nguồn: thanhcavietnam.net