1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đi từ phía mưa

Cuộn trang

1. Hãy nói giấc [Dm] mơ đêm qua không phải [Am] em Khúc nhạc [Bb] trên radio thôi êm [F] đềm Người giấu mắt [Dm] môi cô đơn trong màn [Am] mưa Hay nhờ [Bb] cơn mưa chở che nụ cười [C] ấy ĐK1: Mưa có [Dm] nhớ em như [Am] anh? Và [Bb] nhớ đến khi ngây [F] dại Vì bao kí [Dm] ức của đôi [C] ta càng làm đau [Bb] nhói anh đêm từng [A7] đêm Bản tình ca [Dm] sẽ mang tên [Am] em và [Bb] sống trong tâm hồn [F] anh Cứ [Gm] yêu và [Am] yêu thế [Dm] thôi. 2. Dù có đổi [Dm] thay mong em quay về [Am] đây Vun đầy [Bb] trong nhau dấu yêu đang hao [F] gầy Dù mưa vẫn [Dm] ru câu ca bên đời [Am] em Kìa [Bb] mưa ơi, mưa có [C] thương cho tình [Dm] tôi ĐK2: You stole my [Dm] heart, stole my [Am] soul..I'm [Bb] begging you don't [F] go When I saw [Dm] you in the [C] club, I knew I [Bb] found my [A7] Tequila And now I'm [Dm] so so [Am] thirsty can't [Bb] you see I need [F] you [Gm] Babe, [Am] see me [Dm] through.

Video hướng dẫn