Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đi về nơi xa

Cuộn trang

[A] Trong bóng đêm tôi [F#m] về ôm cuộc tình lẻ [Bm] loi Biết [E] em về đâu mùa [Bm] hạ, hỡi [Em] em về đây mùa [F#m] đông [Bm] Bài thơ xưa anh [G] viết cho [A] em chỉ còn nỗi muộn [D] phiền [Bm] Bài thơ xưa anh [G] viết cho [A] em chỉ còn nỗi [Bm] đau. [A] Ôm giá băng muôn [F#m] trùng đi tìm cuộc tình [Bm] xưa Lá [E] thu về đâu xào [Bm] xạc, ngỡ [E] em về đây mùa [F#m] đông [Bm] Dòng sông xưa trôi [G] mãi với [A] anh chỉ còn nỗi [D] đợi chờ [Bm] Gọi em trong thương [G] nhớ, em [A] ơi có về nơi [Bm] đây. Tìm đâu [G] thấy bước [A] chân em về nơi [D] này Dòng sông [G] cũ vẫn [A] trôi cô đơn anh ngồi nơi [Bm] đây Và em [G] đã bước [A] đi không còn quay [D] về Mình anh [G] vẫn giá [A] băng bao năm đi về nơi [Bm] xa.