1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đi xa khu rừng

Cuộn trang

1. Nhiều lúc [Dm] muốn đi xa nơi [Gm] này Để [C] làm bạn với cỏ [F] cây Để xa [D7] những bon chen hằng [Gm] ngày Mà [C] đời ra sức bủa [A7] vây. 2. Nhiều lúc [Dm] muốn đi xa khu [Gm] rừng Vùi [C] những hơn thua lợi [F] danh Nơi con [D7] tim ngăn khúc ăn [Gm] năn Lòng [A7] buồn tiếc thương tuổi [Dm] xanh. ĐK: Ai [Dm] trong cơn mê phù [Gm] hoa Lòng thật [C] thà trong ta hấp [F] hối Ta yêu [Gm] người người gian [A7] dối Ta mãi [Dm] mê đắm vào hư [Gm] danh Lòng chân [C] thành trong ta đã [F] chết Ta [Gm] yêu người tha [A7] thiết 3. Giờ chỉ [Dm] muốn đi xa [Gm] này Để [C] làm bạn với cỏ [F] cây Như cơn [D7] gió bay bay chốn [Gm] đây Làm [A7] bạn cùng với trời [Dm] mây.

Video hướng dẫn