highlight chords
1. [G] I'm so young and [Em] you're so old
[C] This, my darling [D] I've been told
[G] I don't care just [Em] what they say
[C] 'Cause forever I [D] will pray
[G] You and I will [Em] be as free
[C] As the birds up [D] in the trees
[G] Oh, [Em] please, [C] stay by [D] me, Di-[G] ana [Em][C][D]
2. [G] Thrills I get when you [Em] hold me close
[C] Oh, my darling, [D] you're the most
[G] I love you but do [Em] you love me
[C] Oh Diana, [D] can't you see
[G] I love you with [Em] all my heart
And [C] I hope we will [D] never part
[G] Oh, [Em] please, [C] stay with [D] me, Di-[G] ana [Em][C][D]
Chorus: [C] Oh my darlin', [Cm] oh my lover
[G] Tell me that there is no other
[C] I love you [Cm] with my heart
Oh-[G] oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-[D] oh, oh-oh
3. [G] Only you can [Em] take my heart
[C] Only you can [D] tear it apart
[G] When you hold me in your [Em] loving arms
[C] I can feel you giving [D] all your charms
[G] Hold me darling, [Em] ho-ho-hold me tight
[C] Squeeze me baby with a-[D] all your might
[G] Oh, [Em] please, [C] stay by [D] me Di-[G] ana [Em]
[C] Oh, [D] please, Di-[G] ana [Em]
[C] Oh, [D] please, Di-[G] ana [Em]
[C] Oh, [D] please, Di-[G] ana
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Diana

Paul Anka
1. [G] I'm so young and [Em] you're so old
[C] This, my darling [D] I've been told
[G] I don't care just [Em] what they say
[C] 'Cause forever I [D] will pray
[G] You and I will [Em] be as free
[C] As the birds up [D] in the trees
[G] Oh, [Em] please, [C] stay by [D] me, Di-[G] ana [Em][C][D]
2. [G] Thrills I get when you [Em] hold me close
[C] Oh, my darling, [D] you're the most
[G] I love you but do [Em] you love me
[C] Oh Diana, [D] can't you see
[G] I love you with [Em] all my heart
And [C] I hope we will [D] never part
[G] Oh, [Em] please, [C] stay with [D] me, Di-[G] ana [Em][C][D]
Chorus: [C] Oh my darlin', [Cm] oh my lover
[G] Tell me that there is no other
[C] I love you [Cm] with my heart
Oh-[G] oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-[D] oh, oh-oh
3. [G] Only you can [Em] take my heart
[C] Only you can [D] tear it apart
[G] When you hold me in your [Em] loving arms
[C] I can feel you giving [D] all your charms
[G] Hold me darling, [Em] ho-ho-hold me tight
[C] Squeeze me baby with a-[D] all your might
[G] Oh, [Em] please, [C] stay by [D] me Di-[G] ana [Em]
[C] Oh, [D] please, Di-[G] ana [Em]
[C] Oh, [D] please, Di-[G] ana [Em]
[C] Oh, [D] please, Di-[G] ana

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com