1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Điềm vĩ đại

Lm. Hoàng Diệp
Nguồn: thanhcavietnam.net