1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Điện Bàn hành trang những năm 2000

Cuộn trang

Intro: [Bb][Gm][Bb][Am][Dm][Bb][C][F] X 2 [Bb][C] [F] Chung tay nào, chung sức [Gm] nào Những năm hai [C] ngàn nhà máy vút [F] cao Những [Gm] năm hai ngàn Điện [C] Bàn vào mùa [F] xuân vui [F][Dm][Bb][Am][Dm][Bb][C][F] [Bb] Tất cả đã sẵn sàng hành [Am] trang năm hai [Dm] ngàn [Gm] Là tình yêu nồng [Dm] nàng biển [Gm] vàng quê [C] ta [Bb] Tât cả đã sẵn sàng hàng [Am] trang năm hai [Dm] ngàn [C] Là truyền thống quê hương chung sức kiên [F] cường [Bb][C] [F] Chung tay nào, chung sức [Gm] nào Những khu công [C] nghiệp bừng sáng ước [F] mơ Cả [Gm] quê hương mình rộn [C] ràng chiều về [F] tan ca [F][Dm][Bb][Am][Dm][Bb][C][F] [Bb] Có ánh sáng chói ngời người [Am] công nhân năm [Dm] nào [Gm] Vì ngày mai cuộc [Dm] đời nào [Gm] ngại hy [C] sinh [Bb] Tât cả đã sẵn sàng dựng [Am] xây quê hương [Dm] mình [C] Đồng ruộng mới vang ca no ấm mọi [F] nhà

Video hướng dẫn