1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Điên

Cuộn trang

Điên trong [Am] đam mê hay là [Dm] điên trong [Am] cuộc đời [Dm] Điên trong [E7] hôn mê hay là điên trong [Am] tình người Điên trong mắt lệ đỏ [F] rơi, điên trong khóc [Am] hận tình [Dm] ơi Điên nào cho [C] những xót xa vội [E7] nguôi Điên trong [Am] mê li nên chẳng [Dm] hay ta [Am] là gì [Dm] Điên trong [E7] cô đơn ta [Dm] chẳng nghe ta [Am] giận hờn Điên cho những giọt sầu [F] buông điên trong gió [Am] bụi màn [Dm] sương Điên nào cho [E7] hết câu ca [Am] tình buồn [F][Am] Bởi ta điên nên người [Dm] đi Bởi ta [G] điên nên người [C] quên Bởi ta [F] điên nên người [G] ta bỏ ta mất [E7] rồi Bởi ta [Am] điên nên biệt [Dm] li Người [G] hay đi đã vội [C] đi Bởi ta [F] điên nên người [G] ta bỏ đời ta [E7] đó Điên! Điên nên ta [Am] quên Quên được [Dm] khi ta buồn [Am] phiền Điên nên ta [E7] quên quên tình ta đã ngủ [Am] vùi Ta điên mới [Am] chẳng cần ai Ta điên nên [A7] mặc ngày [Dm] mai Ta còn điên [E7] mãi điên trong [Am] miệt mài

Video hướng dẫn