highlight chords
Việt [C] Nam bao năm [G] ròng rên xiết lầm [Am] than
Dưới [Dm] ách quân tham [F] tàn đế quốc sài [G] lang
Loài phát [F] xít cướp thóc [Am] lúa cướp đời sống [G] dân mình
Nào nhà [C] tù, nào trại [G] giam biết bao [F] nhiêu nhục [G] hình
Đồng [C] bào tuốt [G] gươm vùng [C] lên
Đã đến [G] ngày trả mối thù [Am] chung
Diệt phát-[Dm] xít giết bầy chó đê [Am] hèn của chúng
Tiến [Dm] lên nền dân chủ cộng [G] hòa
Đồng bào [C] ta tuốt [G] gươm vùng [C] lên
Dưới bóng [G] cờ đỏ ánh vàng [Am] sao
Mau mau [Dm] mau vai kề vai không phân [F] già trẻ trai hay [C] gái
Tuốt kiếm [D] lên, ta đi lên, ta tiến lên ta diệt quân [G] thù
Việt [C] Nam, Việt [Em] Nam, Việt [Am] Nam
Ôi nước [G] Việt yêu dấu ngàn [F] năm
Việt [Dm] Nam, Việt [C] Nam [G] muôn [C] năm
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Diệt phát xít

Nguyễn Đình Thi
Việt [C] Nam bao năm [G] ròng rên xiết lầm [Am] than
Dưới [Dm] ách quân tham [F] tàn đế quốc sài [G] lang
Loài phát [F] xít cướp thóc [Am] lúa cướp đời sống [G] dân mình
Nào nhà [C] tù, nào trại [G] giam biết bao [F] nhiêu nhục [G] hình
Đồng [C] bào tuốt [G] gươm vùng [C] lên
Đã đến [G] ngày trả mối thù [Am] chung
Diệt phát-[Dm] xít giết bầy chó đê [Am] hèn của chúng
Tiến [Dm] lên nền dân chủ cộng [G] hòa
Đồng bào [C] ta tuốt [G] gươm vùng [C] lên
Dưới bóng [G] cờ đỏ ánh vàng [Am] sao
Mau mau [Dm] mau vai kề vai không phân [F] già trẻ trai hay [C] gái
Tuốt kiếm [D] lên, ta đi lên, ta tiến lên ta diệt quân [G] thù
Việt [C] Nam, Việt [Em] Nam, Việt [Am] Nam
Ôi nước [G] Việt yêu dấu ngàn [F] năm
Việt [Dm] Nam, Việt [C] Nam [G] muôn [C] năm

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com