1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Diệt phát xít

Cuộn trang

Việt [C] Nam bao năm [G] ròng rên xiết lầm [Am] than Dưới [Dm] ách quân tham [F] tàn đế quốc sài [G] lang Loài phát [F] xít cướp thóc [Am] lúa cướp đời sống [G] dân mình Nào nhà [C] tù, nào trại [G] giam biết bao [F] nhiêu nhục [G] hình Đồng [C] bào tuốt [G] gươm vùng [C] lên Đã đến [G] ngày trả mối thù [Am] chung Diệt phát-[Dm] xít giết bầy chó đê [Am] hèn của chúng Tiến [Dm] lên nền dân chủ cộng [G] hòa Đồng bào [C] ta tuốt [G] gươm vùng [C] lên Dưới bóng [G] cờ đỏ ánh vàng [Am] sao Mau mau [Dm] mau vai kề vai không phân [F] già trẻ trai hay [C] gái Tuốt kiếm [D] lên, ta đi lên, ta tiến lên ta diệt quân [G] thù Việt [C] Nam, Việt [Em] Nam, Việt [Am] Nam Ôi nước [G] Việt yêu dấu ngàn [F] năm Việt [Dm] Nam, Việt [C] Nam [G] muôn [C] năm

Video hướng dẫn