1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Diệu Pháp Liên Hoa

Cuộn trang

Lạy Đấng Tam [Dm] Giới Tôn quy mạng cùng mười phương [Am] Phật Nay con phát nguyện [C] rộng, thọ [Dm] trì kinh Pháp [F] Hoa Lời kinh bay [C] cao lời [Dm] kinh lan tỏa nhiệm [Gm] màu Lời kinh đưa ta về cõi [Dm] phúc, xa lánh chốn địa [Am] ngục Cho con thấy Ánh Đạo [Dm] Vàng Diệu Pháp Liên [C] Hoa vô biên nghĩa nhiệm [Gm] màu Nguyện hiểu nghĩa chân [F] thật Của Phật Như [Am] Lai, của Phật Như [Dm] Lai Diệu Pháp Liên [C] Hoa cho ta nước cam [Gm] lồ Ôi để hồn dịu [Dm] mát sen hồng thơm ngát trần [A] gian Sen hồng tỏa ánh [Dm] hào quang Lạy Đấng Tam [Dm] Giới Tôn quy mạng cùng mười phương [Am] Phật Nay con phát nguyện [C] rộng, thọ [Dm] trì kinh Pháp [F] Hoa Đời con như [C] mây nhẹ [Dm] bay trên cõi hồng [Gm] trần Ngày đêm luôn kinh cầu diệu [Dm] pháp cho dẫu nhiều lỗi [Am] lầm Câu kinh xóa hết [Dm] tội tình

Video hướng dẫn