highlight chords
Cái [Em] đêm tôi ở nhà [B] em
Điều răn thứ [Am] sáu [B7] lỡ quên mất [Em] rồi
Khi [Em] không đèn tắt tối [G] thui
[C] Chúa đi ngủ [G] sớm [D] đất trời lăn [G] quay.
Lỗi tại [Em] tôi lỗi tại [B] tôi
Bẩm sinh chỉ [Am] biết [B7] đứng ngồi yêu [Em] em
Lỗi tại [C] tôi hay lỗi tại [B] đêm
Gần rơm lửa [Am] cháy [B7] biết đền ai [Em] đây.
Chung [E] quy cũng bởi vì [A] yêu
Quên [B7] trời quên đất quên [Em] điều khuyên can
Quên [C#m] ăn quên ngủ quên [F#m] rằng
Mười răn tôi [B7] chấp không đành quên [E] em.
Tôi [E] trèo non cao tôi [A] xuống vực sâu
Tìm em tựa [B7] gã đui mù tìm [E] kim
Tôi [C#m] đành vặt lá bứt [F#m] sâu
Trăm người dễ [B7] kiếm tìm em khó [E] lòng.
Không [C] sông thuyền lấy gì [Em] trôi
Không [C] em tôi cũng đơn [B7] côi bực [Em] mình
Không [C] mưa cây cũng lặng [A] thinh
Không [C] em tôi sẽ điêu [B7] linh dày [Em] vò.
Được [E] em tôi há gì [A] lo
Điều răn thứ [B7] sáu mai này tôi [E] xưng
Được [C#m] em đêm bỗng tưng [F#m] bừng
Điều răn thứ [B7] sáu đâu chừng riêng [E] tôi.
Lỗi tại [C#m] tôi Lỗi tại [B7] tôi mọi [Em] đàng
Lỗi tại [C#m] tôi Lỗi tại [B7] tôi mọi [Em] đàng.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Điều răn thứ sáu

Mai Anh Việt
Cái [Em] đêm tôi ở nhà [B] em
Điều răn thứ [Am] sáu [B7] lỡ quên mất [Em] rồi
Khi [Em] không đèn tắt tối [G] thui
[C] Chúa đi ngủ [G] sớm [D] đất trời lăn [G] quay.
Lỗi tại [Em] tôi lỗi tại [B] tôi
Bẩm sinh chỉ [Am] biết [B7] đứng ngồi yêu [Em] em
Lỗi tại [C] tôi hay lỗi tại [B] đêm
Gần rơm lửa [Am] cháy [B7] biết đền ai [Em] đây.
Chung [E] quy cũng bởi vì [A] yêu
Quên [B7] trời quên đất quên [Em] điều khuyên can
Quên [C#m] ăn quên ngủ quên [F#m] rằng
Mười răn tôi [B7] chấp không đành quên [E] em.
Tôi [E] trèo non cao tôi [A] xuống vực sâu
Tìm em tựa [B7] gã đui mù tìm [E] kim
Tôi [C#m] đành vặt lá bứt [F#m] sâu
Trăm người dễ [B7] kiếm tìm em khó [E] lòng.
Không [C] sông thuyền lấy gì [Em] trôi
Không [C] em tôi cũng đơn [B7] côi bực [Em] mình
Không [C] mưa cây cũng lặng [A] thinh
Không [C] em tôi sẽ điêu [B7] linh dày [Em] vò.
Được [E] em tôi há gì [A] lo
Điều răn thứ [B7] sáu mai này tôi [E] xưng
Được [C#m] em đêm bỗng tưng [F#m] bừng
Điều răn thứ [B7] sáu đâu chừng riêng [E] tôi.
Lỗi tại [C#m] tôi Lỗi tại [B7] tôi mọi [Em] đàng
Lỗi tại [C#m] tôi Lỗi tại [B7] tôi mọi [Em] đàng.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com