Đỉnh cao gió hú

≣≣
1. Còn đây bài [C] ca lời viết chưa [Em] xong
Đàn gây buồn [D7] không chuyện lá diêu [G7] bông
Loài hoa một [F] đoá đã [C] xa chôn theo [G7] dòng
Người ra đi tìm [F] quên mặc ta nhớ [Em] mong
Ta mong được quên càng mong nhớ [D7] hơn
Cơn đau rên [G7] xiết cứ xoáy trong [C] hồn
2. Vì sao giờ [C] đây mình đã xa [Em] nhau
Cuộc vui dường [D7] như một giấc chiêm [G7] bao
Buồn giăng mắc [F] hơn trời [C] đầy trăng [G7] sao
Người đi với [Em] ta không qua tầm [Am] với
Mà đây đã [D7] xa như mây đầu [G7] núi
Gió [Am] cuốn mây trôi lang [G7] thang nghìn [C] đời
ĐK: Dù [C] biết em đi không [Em] về lòng anh vẫn [Am] đợi chờ
[Dm] Vẫn đêm đêm ngồi [G7] đây nhìn mây nước [C] lặng lờ
Tình [Am7] vốn cho ta niềm [A] tin
Mình vẫn [Dm] bên nhau dù trong [F] giấc mơ
Triền [Dm] núi cheo leo sương [C] mù, [D7] đỉnh cao gió [G7]
3. Lồng son nào [C] chim đã thoát bay [Em] cao
Trời xanh nào [D7] không mỏi cánh chiêm [G7] bao
Dừng nghe bước [F] chân người [C] đi lao [G7] xao
Đường xưa nắng [Em] hoa rưng rưng tà [Am] áo
Chờ cơn lốc [D7] xoáy đưa tin trời [G7] bão
[Am] chắc đôi ta quên [G7] nhau được [C] nào?
Danh sách hợp âm (Click để tắt)