1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đỉnh đồi xưa

Phạm Trung - Thơ: Vũ Thủy
Nguồn: thanhcavietnam.net