1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đỉnh gió hú

Cuộn trang

1. [Dm] Tình, tình yêu đêm [F] đó Còn không [C] em, còn không [Dm] em Từng làn mây qua [F] núi Về đây [C] em, về đây [Dm] em. 2. Tìm, tìm về chốn [F] cũ Bàn chân [C] rơi, nhịp cô [Dm] đơn Cỏ vàng theo chân [F] núi Một đêm [C] mưa, ta gần [Dm] nhau. ĐK: Đêm nay, cô đơn vắng [C] lạnh Đỉnh gió [Am] hú, gọi tên [Dm] em Đêm nay, cô đơn vắng [C] lạnh Đỉnh gió [Bb][G] chờ mong em. 3. [Dm] Từng nụ hôn ân [F] ái Một đêm [C] mưa, còn không [Dm] em Tình, tình yêu đêm [F] đó Còn không [C] em, còn không [Dm] em

Video hướng dẫn