1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Định mệnh tình yêu

Cuộn trang

[C] Vậy là cuộc tình từ [Em] đây ta chia đôi Người [Am] đã xoá hết bóng hình [Em] tôi Hỏi [F] thế gian này đây mấy [C] ai yêu thật lòng Mà [Dm] sao tôi vẫn mãi còn [G7] yêu. [C] Vậy là lòng người từ [Em] nay đã đổi thay Người [Am] đã cất bước đi thật [Em] xa Để [F] lại nơi đây với [C] bao đắng cay Con [Dm] tim hao gầy vì người đã đổi [G7] thay. Lòng người thay [C] đổi tôi nào biết tôi nào thấy Vì quá yêu [Am] em tôi mang nhiều khổ [Em] đau Cuộc đời là [C] thế tôi nào biết tôi nào [Am] nghe Vì trái tim [F] tôi luôn yêu em thật [Em] lòng Để [F] tôi giờ đây, giờ [C] đây tôi khóc nhưng [F] cố gượng cười Cười [G7] cho định mệnh của tình [C] yêu.

Video hướng dẫn