1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Dìu nhau tiến bước

Lm. Kim Long
Nguồn: thanhcavietnam.net