1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đò chiều

Cuộn trang

[Am] Một ngày nào trên bến cô [F] liêu Xóm bên sông tiêu [Am] điều buồn hắt hiu mây [F] chiều Đò của người thôn [Am] nữ chờ đưa người viễn [G] xứ Đi muôn nơi xa xôi xây hướng cuộc [E7] đời [Am] Rộn ràng lòng cô gái đôi [F] mươi Thắm trên môi nụ [Am] cười nhìn toán quân qua [F] rồi Chợt thấy lòng lưu [Am] luyến và tâm hồn xao [G] xuyến Trông anh trai phong [E7] sương em thấy mà [Am] thương Ai [F] biết ai hay mắt đợi mắt [Am] chờ Nhớ [Dm] anh nhớ từ dạo [Am] ấy biên cương xa xôi Người em thương biết [Dm] chăng thôn nữ chèo đò Chiều [F] nào đầu tiên đã [E7] yêu Người [Dm] đi tha phương con đò chiều [E7] nay Tơ vương mang nhiều tình [F] thương Sương rơi mong [Am] manh bến sông em vắng [Dm] lạnh Tiếng ai ru lướt [C] nhanh đêm đêm mong [Am] anh với trọn ý [E7] lành [Am] Rồi chiều nào nắng tắt trên [F] đê Toán quân xưa trở [Am] về màu chiến y phai [F] rồi Người anh từ muôn [Am] lối về mang niềm vui [G] mới Đôi tay vun muôn hoa hoa sắc cộng [E7] hoà [Am] Và chiều nay trên bến cô [F] liêu Bớt hoang sơ tiêu [Am] điều giọng hát vui sông [F] chiều Tình của người thôn [Am] nữ vừa trao người viễn [G] xứ Trên sông xưa mênh [E7] mông đôi bóng đẹp [Am] đôi

Video hướng dẫn