1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đò dọc đò ngang

Cuộn trang

1. [Em] Khoan hỡi hò khoan, khoan hỡi hò khoan Em [A] lái con đò [Em] ngang anh mang con đò dọc Anh [Bm] lái con đò dọc, em trở con đò [Em] ngang Khoan hỡi hò [Em] khoan, khoan hỡi hò khoan Hai [Am] ta một [Em] lòng Khoan [G] hỡi hò [A] khoan Sao không đồng [Em] lòng mang [G] tiếng hoài [Am] công [G][Em] 2. [Em] Khoan hỡi hò khoan, khoan hỡi hò khoan Em [A] lái con đò [Em] ngang anh mang con đò dọc Anh [Bm] lái con đò dọc, em trở con đò [Em] ngang Khoan hỡi hò [Em] khoan, khoan hỡi hò khoan Nghe [Am] anh một [Em] lần Khoan [G] hỡi hò [A] khoan Ta se chỉ [Em] hồng kết [G] nghĩa đường [Am] trăng [G][Em] * Ta nên vợ [Em] chồng, khoan [G] hỡi hò [Am] khoan Mai kia đầy [Em] đàn. Con [G] cháu thiệt [Am] đông Hai ta một [Em] lòng khoan [G] hỡi hò [Am] khoan Sao không đồng [Em] lòng, mang [G] tiếng hoài [Am] công Ta nên vợ [Em] chồng, khoan [G] hỡi hò [Am] khoan Mai kia đầy [Em] đàn. Con [G] cháu thiệt [Am] đông [G][Em] Thoại: - Sao cô Ba được trăng hay hổng được trăng thì trả lời dùm một tiếng đi cô ba - Khoan (còn khoan hò hò khoan cái gì nữa) anh này dzô duyên chưa toui nói khoan đây là khoan trả lời chứ anh thì chèo dọc tui thì chèo ngang thì làm sao gặp nhau mà trả lời cho được - ừ há, thì để tui chèo ngang theo cô Ba nha, rồi đó cô ba trả lời đi cô ba - Chời ơi tui nghỉ mệt cái đã (Thương quá cô ba ơi) - Khoan đã (Khoan hoài) ...

Video hướng dẫn