highlight chords
1. [Em] Khoan hỡi hò khoan, khoan hỡi hò khoan
Em [A] lái con đò [Em] ngang anh mang con đò dọc
Anh [Bm] lái con đò dọc, em trở con đò [Em] ngang 
Khoan hỡi hò [Em] khoan, khoan hỡi hò khoan
Hai [Am] ta một [Em] lòng Khoan [G] hỡi hò [A] khoan
Sao không đồng [Em] lòng mang [G] tiếng hoài [Am] công [G][Em]

2. [Em] Khoan hỡi hò khoan, khoan hỡi hò khoan
Em [A] lái con đò [Em] ngang anh mang con đò dọc
Anh [Bm] lái con đò dọc, em trở con đò [Em] ngang
Khoan hỡi hò [Em] khoan, khoan hỡi hò khoan
Nghe [Am] anh một [Em] lần Khoan [G] hỡi hò [A] khoan
Ta se chỉ [Em] hồng kết [G] nghĩa đường [Am] trăng [G][Em]

* Ta nên vợ [Em] chồng, khoan [G] hỡi hò [Am] khoan
Mai kia đầy [Em] đàn. Con [G] cháu thiệt [Am] đông
Hai ta một [Em] lòng khoan [G] hỡi hò [Am] khoan
Sao không đồng [Em] lòng, mang [G] tiếng hoài [Am] công
Ta nên vợ [Em] chồng, khoan [G] hỡi hò [Am] khoan
Mai kia đầy [Em] đàn. Con [G] cháu thiệt [Am] đông [G][Em]

Thoại:
- Sao cô Ba được trăng hay hổng được trăng thì trả lời dùm một tiếng đi cô ba
- Khoan (còn khoan hò hò khoan cái gì nữa) 
anh này dzô duyên chưa toui nói khoan đây là khoan trả lời 
chứ anh thì chèo dọc tui thì chèo ngang thì làm sao gặp nhau mà trả lời cho được
- ừ há, thì để tui chèo ngang theo cô Ba nha, rồi đó cô ba trả lời đi cô ba
- Chời ơi tui nghỉ mệt cái đã (Thương quá cô ba ơi)
- Khoan đã (Khoan hoài) ...

1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đò dọc đò ngang

Đang cập nhật
1. [Em] Khoan hỡi hò khoan, khoan hỡi hò khoan
Em [A] lái con đò [Em] ngang anh mang con đò dọc
Anh [Bm] lái con đò dọc, em trở con đò [Em] ngang 
Khoan hỡi hò [Em] khoan, khoan hỡi hò khoan
Hai [Am] ta một [Em] lòng Khoan [G] hỡi hò [A] khoan
Sao không đồng [Em] lòng mang [G] tiếng hoài [Am] công [G][Em]

2. [Em] Khoan hỡi hò khoan, khoan hỡi hò khoan
Em [A] lái con đò [Em] ngang anh mang con đò dọc
Anh [Bm] lái con đò dọc, em trở con đò [Em] ngang
Khoan hỡi hò [Em] khoan, khoan hỡi hò khoan
Nghe [Am] anh một [Em] lần Khoan [G] hỡi hò [A] khoan
Ta se chỉ [Em] hồng kết [G] nghĩa đường [Am] trăng [G][Em]

* Ta nên vợ [Em] chồng, khoan [G] hỡi hò [Am] khoan
Mai kia đầy [Em] đàn. Con [G] cháu thiệt [Am] đông
Hai ta một [Em] lòng khoan [G] hỡi hò [Am] khoan
Sao không đồng [Em] lòng, mang [G] tiếng hoài [Am] công
Ta nên vợ [Em] chồng, khoan [G] hỡi hò [Am] khoan
Mai kia đầy [Em] đàn. Con [G] cháu thiệt [Am] đông [G][Em]

Thoại:
- Sao cô Ba được trăng hay hổng được trăng thì trả lời dùm một tiếng đi cô ba
- Khoan (còn khoan hò hò khoan cái gì nữa) 
anh này dzô duyên chưa toui nói khoan đây là khoan trả lời 
chứ anh thì chèo dọc tui thì chèo ngang thì làm sao gặp nhau mà trả lời cho được
- ừ há, thì để tui chèo ngang theo cô Ba nha, rồi đó cô ba trả lời đi cô ba
- Chời ơi tui nghỉ mệt cái đã (Thương quá cô ba ơi)
- Khoan đã (Khoan hoài) ...

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com