1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đò đưa bến khác

Cuộn trang

1. [Em] Mười hai bến nước biết đâu [B7] trong [Em] Ngày mai này [B7] em bước theo [Em] chồng Anh về âm thầm một bóng nghe lá vàng rơi nhẹ ngoài [Am] sông Ơi tình yêu tựa hoa [B7] sóng 2. [Em] Người đi đường ấy quá xa [B7] xôi [Em] Ngọc ngà năm [B7] tháng trót qua [Em] rồi Anh về cúi mặt đành sao anh trong đời chỉ còn mình [Am] em Thôi gì [B7] vui hỡi một [Em] người ĐK: Cây đa tung gốc trôi [Am] rồi Đò đưa bến[Em] khác anh ngồi trong [D] ai Đường [Em] dài hun hút mây [Am] bay Vẫn sợ mưa [B7] chiều làm ướt áo người [Em] yêu 2. [Em] Đò đưa bến khác biết đâu [B7] mong [Em] Nhìn hoa trôi [B7] theo nước xuôi [Em] dòng Những chiều đứng lặng bờ sông em mong thuyền anh về dòng [Am] sông Cho ngừng [B7] rơi nước mắt trong [Em] lòng

Video hướng dẫn