1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đò lạc bến yêu

Cuộn trang

1. Xa quê [Gm] hương bao năm dài cách [Bb] biệt Ngày anh [Eb] về qua [D7] bến khúc sông [Gm] xưa Người [F] em bến sông chờ năm [Cm] ấy Nay đâu [F] rồi sao [D7] đò vắng không [Bb] em [D7] 2. Ngày anh [Gm] đi với bao lời ước [Bb] hẹn Khi trở [Eb] về tình [D7] duyên thắm trầu [Gm] cau Nào ngờ [F] đâu em sang sông bỏ [Cm] bến Bỏ con [F] đò hiu [D7] hắt đợi chờ [Gm] mong [F] [Gm] ĐK: Người [Bb] ơi sao nỡ sang [Cm] sông để câu hò lẻ [Bb] bóng Sao nỡ sang [F] sông để [Gm] câu hò lẻ [D7] bạn Bến sông u [Cm]] buồn thương [D7] nhớ một người [Gm] đi [F] Bến sông có [Bb] người khóc [D7] cuộc tình chia [Gm] ly 3. Năm tháng nơi [Gm] xa trong vòng tay [Bb] lạ Biết bao [Eb] giờ gặp [D7] lại bóng người [Gm] xưa Giờ tình [F] xa phương trời ai còn [Cm] nhớ Bên sông năm [F] nào đò [D7] lạc bến yêu [Gm] thương

Video hướng dẫn