1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đò ơi

Cuộn trang

Đò [Gm] ơi, qua bến sông [Bb] này Đưa người [Cm] ta về với miệt [Gm] vườn Người [Cm] ơi nay em một [Gm] bóng Anh đi [F] rồi người có buồn [Bb] không [D7] Ngày [Gm] xưa bắt tép nuôi [Bb] nhau Nhưng giờ [Cm] đây anh đã thay [Gm] lòng Tình [Cm] ta tơ duyên đành [Gm] dứt Yêu thương không [F] còn cũng [D7] đành tìm [Gm] quên [C] [Gm] Anh sang sông bỏ [Gm] bến Anh quên mất em [Bb] rồi [Cm] Quên con đò bên sông Những buổi chiều [F] đông mình đứng đợi [Bb] trông [F] Nay anh về bên [Cm] ấy [F] xin em nhớ cho [Bb] rằng [F] Duyên ông trời chia [Cm] lối Anh cũng [F] đành chấp nhận mà [Bb] thôi [Gm] Mưa ơi xin hãy đến Trôi đi vết thương [Bb] lòng [Cm] Để không còn bên sông Có người đợi [F] mong tình đã sang [Bb] sông [F] Nay đôi bờ chia [Cm] cách [F] thương bên lỡ bên [Bb] bồi [F] Con đò chiều lạc [Cm] bến em bên [F] bồi cố gọi đò [Gm] ơi

Video hướng dẫn