highlight chords
Đò [Gm] ơi, qua bến sông [Bb] này 
Đưa người [Cm] ta về với miệt [Gm] vườn 
Người [Cm] ơi nay em một [Gm] bóng 
Anh đi [F] rồi người có buồn [Bb] không [D7] 
Ngày [Gm] xưa bắt tép nuôi [Bb] nhau 
Nhưng giờ [Cm] đây anh đã thay [Gm] lòng 
Tình [Cm] ta tơ duyên đành [Gm] dứt 
Yêu thương không [F] còn cũng [D7] đành tìm [Gm] quên [C] [Gm] 
Anh sang sông bỏ [Gm] bến 
Anh quên mất em [Bb] rồi 
[Cm] Quên con đò bên sông 
Những buổi chiều [F] đông mình đứng đợi [Bb] trông 
[F] Nay anh về bên [Cm] ấy [F] xin em nhớ cho [Bb] rằng 
[F] Duyên ông trời chia [Cm] lối 
Anh cũng [F] đành chấp nhận mà [Bb] thôi
[Gm] Mưa ơi xin hãy đến 
Trôi đi vết thương [Bb] lòng 
[Cm] Để không còn bên sông 
Có người đợi [F] mong tình đã sang [Bb] sông 
[F] Nay đôi bờ chia [Cm] cách [F] thương bên lỡ bên [Bb] bồi 
[F] Con đò chiều lạc [Cm] bến em bên [F] bồi cố gọi đò [Gm] ơi 
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đò ơi

Trương Phi Hùng
Đò [Gm] ơi, qua bến sông [Bb] này 
Đưa người [Cm] ta về với miệt [Gm] vườn 
Người [Cm] ơi nay em một [Gm] bóng 
Anh đi [F] rồi người có buồn [Bb] không [D7] 
Ngày [Gm] xưa bắt tép nuôi [Bb] nhau 
Nhưng giờ [Cm] đây anh đã thay [Gm] lòng 
Tình [Cm] ta tơ duyên đành [Gm] dứt 
Yêu thương không [F] còn cũng [D7] đành tìm [Gm] quên [C] [Gm] 
Anh sang sông bỏ [Gm] bến 
Anh quên mất em [Bb] rồi 
[Cm] Quên con đò bên sông 
Những buổi chiều [F] đông mình đứng đợi [Bb] trông 
[F] Nay anh về bên [Cm] ấy [F] xin em nhớ cho [Bb] rằng 
[F] Duyên ông trời chia [Cm] lối 
Anh cũng [F] đành chấp nhận mà [Bb] thôi
[Gm] Mưa ơi xin hãy đến 
Trôi đi vết thương [Bb] lòng 
[Cm] Để không còn bên sông 
Có người đợi [F] mong tình đã sang [Bb] sông 
[F] Nay đôi bờ chia [Cm] cách [F] thương bên lỡ bên [Bb] bồi 
[F] Con đò chiều lạc [Cm] bến em bên [F] bồi cố gọi đò [Gm] ơi 

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com