1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đò qua sông nghiệp

Cuộn trang

1. Dòng cơ duyên chuyển xoay con [Am] người bao lần Luật thiên công trả vay công [Dm] bằng nghiệp trần [C] Đời không hay biết nên gieo [F] phiền muôn phần Tội [Dm] gieo phải mang đắng [Em] cay vào [Am] thân [G][Am] 2. Đường nhân sinh mấy ai êm [Am] thuyền xuôi dòng Đời phong ba ngổn ngang trong [Dm] lòng muôn điều [C] Đò công danh mỏng manh như [Am] làn sương chiều Tình [Dm] thâm đổi thay nghĩa [Em] nhân bạc [Am] đen [G][Am] ĐK: Đời người ta [C] ngắn ngủi, buộc ràng chi [F] sân si? Đến thác vẫn [G] mê không tường chi Giọt lòng tôi [F] tuôn rơi, gắng sức ca [C] bao lời Ước muốn hương [Dm] duyên bay ngàn nơi (muôn ngàn [G] nơi) 3. Người sanh ra phải đâu đợi [Am] chờ căn phần Cần chuyên tâm cố công trao [Dm] dồi thân mình [C] Vì hạnh phúc phải do tay [F] người dựng gầy Đừng [Dm] mơ ước không thể [Em] đợi trời [Am] cho * Ai ơi vững chí đợi tin hồng chỉ một chuyến đò mấy khúc sông Đò pháp chở ai qua sông nghiệp, đò lòng đưa khách vượt trời trong? * Lợi duyên vay rộng khắp bốn phương, gửi đến tri âm vạn nẻo đường Mong sao ai cũng qua sông nghiệp, đến cõi an nghiên lộc thọ khương

Video hướng dẫn