1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đò qua sông nghiệp

Lăng Ba
1. Dòng cơ duyên chuyển xoay con [Am] người bao lần
Luật thiên công trả vay công [Dm] bằng nghiệp trần
[C] Đời không hay biết nên gieo [F] phiền muôn phần
Tội [Dm] gieo phải mang đắng [Em] cay vào [Am] thân [G][Am]

2. Đường nhân sinh mấy ai êm [Am] thuyền xuôi dòng
Đời phong ba ngổn ngang trong [Dm] lòng muôn điều
[C] Đò công danh mỏng manh như [Am] làn sương chiều
Tình [Dm] thâm đổi thay nghĩa [Em] nhân bạc [Am] đen [G][Am]

ĐK: Đời người ta [C] ngắn ngủi, buộc ràng chi [F] sân si?
Đến thác vẫn [G] mê không tường chi
Giọt lòng tôi [F] tuôn rơi, gắng sức ca [C] bao lời
Ước muốn hương [Dm] duyên bay ngàn nơi (muôn ngàn [G] nơi)

3. Người sanh ra phải đâu đợi [Am] chờ căn phần
Cần chuyên tâm cố công trao [Dm] dồi thân mình
[C] Vì hạnh phúc phải do tay [F] người dựng gầy
Đừng [Dm] mơ ước không thể [Em] đợi trời [Am] cho

* Ai ơi vững chí đợi tin hồng chỉ một chuyến đò mấy khúc sông
Đò pháp chở ai qua sông nghiệp, đò lòng đưa khách vượt trời trong?

* Lợi duyên vay rộng khắp bốn phương, gửi đến tri âm vạn nẻo đường
Mong sao ai cũng qua sông nghiệp, đến cõi an nghiên lộc thọ khương

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập


Nguồn: hopamviet.vn

highlight chords
1. Dòng cơ duyên chuyển xoay con [Am] người bao lần
Luật thiên công trả vay công [Dm] bằng nghiệp trần
[C] Đời không hay biết nên gieo [F] phiền muôn phần
Tội [Dm] gieo phải mang đắng [Em] cay vào [Am] thân [G][Am]

2. Đường nhân sinh mấy ai êm [Am] thuyền xuôi dòng
Đời phong ba ngổn ngang trong [Dm] lòng muôn điều
[C] Đò công danh mỏng manh như [Am] làn sương chiều
Tình [Dm] thâm đổi thay nghĩa [Em] nhân bạc [Am] đen [G][Am]

ĐK: Đời người ta [C] ngắn ngủi, buộc ràng chi [F] sân si?
Đến thác vẫn [G] mê không tường chi
Giọt lòng tôi [F] tuôn rơi, gắng sức ca [C] bao lời
Ước muốn hương [Dm] duyên bay ngàn nơi (muôn ngàn [G] nơi)

3. Người sanh ra phải đâu đợi [Am] chờ căn phần
Cần chuyên tâm cố công trao [Dm] dồi thân mình
[C] Vì hạnh phúc phải do tay [F] người dựng gầy
Đừng [Dm] mơ ước không thể [Em] đợi trời [Am] cho

* Ai ơi vững chí đợi tin hồng chỉ một chuyến đò mấy khúc sông
Đò pháp chở ai qua sông nghiệp, đò lòng đưa khách vượt trời trong?

* Lợi duyên vay rộng khắp bốn phương, gửi đến tri âm vạn nẻo đường
Mong sao ai cũng qua sông nghiệp, đến cõi an nghiên lộc thọ khương