Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Độ Ta Không Độ Nàng (渡我不渡她)

Cuộn trang

Capo 5 
tone [Am] 
 
Phật ở trên kia cao [F] quá 
Mãi mãi không độ tới [G] nàng 
Vạn dặm tương tư vì [Em] ai  
Tiếng mõ vang lên phũ [Am] phàng 
Chùa này không thấy bóng [Dm] nàng 
Bồ đề chẳng muốn nở [G] hoa  
Dòng kinh còn lưu vạn [Am] chữ 
Bỉ ngạn phủ lên mấy thu  
 
Hồng trần hôm nay xa [F] quá 
Ái ố không thể giãi [G] bày 
Hỏi người ra đi vì [Em] đâu 
Chắc chắn không thể quay [Am] đầu 
Mộng này tan theo bóng [Dm] Phật 
Trả lại người áo cà [G] sa 
Vì sao độ ta không độ [Am] nàng ??? 
 
Vì người hoa rơi hữu [F] ý 
Khiến nước chảy càng vô [G] tình 
Một thưở niên hoa hợp [Em] tan 
Tiếng mõ xưa rối [Am] loạn  
Bồ đề không nghe tiếng [Dm] nàng 
Hồng trần đã mấy độ [G] hoa 
Mắt còn vương màu [Am] máu 
Hồng nhan chẳng trông thấy đâu ?  
 
Lại một tay ta gõ [F] mõ 
Phá nát cương thường biến [G] họa  
Vài độ xuân thu vừa [Em] qua 
Có lẽ không còn thấy [Am] nàng 
Hỏi Phật trong kiếp [Dm] này 
Ngày ngày gõ mõ tụng [G] kinh 
Vì sao độ ta không độ [Am] nàng.  
 
------------------------------------------- 
Wo qian ji shi zhong [F]xia 
Bu duan de shi qian [G]gua 
Xiao seng hui tou le [Em]ma 
Song jing sheng bian sha [Am]ya 
Zhe si xia zai wu [Dm]ta 
Pu ti bu du [G]ta 
Ji juan jing shu nan [C]liu 
Zhe man yuan de ming [E7]hua 
 
Ni li kai zhe ge [F]jia 
Ai hen dou wu chu [G]sa 
Hai neng hui tou le [Em]ma 
Kan ni wei xiao lian [Am]jia 
Zen neng tuo xia jia [Dm]sha 
Lai huan ni yi ge [G]jia 
Wei he du wo bu du [Am]ta. 
 
Zhe feng er hai zai [F]gua 
Luan le shei de nian [G]hua 
Ta liu qi le chang [Em]fa 
Shou qi mu yu [Am]ba 
Pu ti xia zai wu [Dm]ta 
You du guo ji ge [G]xia 
Yan jing hai hong [C]ma 
Ta yi jing bu zai [E7]la 
 
Chen zhong zai qiao ji [F]xia 
Bu du shi jian fan [G]hua 
Wo ye di tou xiao [Em]zhe 
Zai bu jian ni zhang [Am]fa 
Xiao wen fu zu [Dm]
Du qian bai wan ren [G]jia 
Wei he du wo bu du [Am]ta. 
 
----------------------- 
我前几世种[F]下 不断的是牵[G]挂 
小僧回头了[Em]吗 诵经声变沙[Am]哑 
这寺下再无[Dm]她 菩提不渡[G]她 
几卷经书难[C]留 这满院的冥[E7]花 
 
你离开这个[F]家 爱恨都无处[G]洒 
还能回头了[Em]吗 看你微笑脸[Am]颊 
怎能脱下袈[Dm]裟 来还你一个[G]家 
为何渡我不渡[Am]她 
 
这风儿还在[F]刮 乱了谁的年[G]华 
她留起了长[Em]发 手起木鱼[Am]吧 
菩提下再无[Dm]她 又度过几个[G]夏 
眼睛还红[C]吗 她已经不在[E7]啦 
 
晨钟在敲几[F]下 不渡世间繁[G]花 
我也低头笑[Em]着 再不见你长[Am]发 
笑问佛祖[Dm]啊 渡千百万人[G]家 
为何渡我不渡[Am]