highlight chords
				             

 [Em]           [Am]        [Em] 
Y ou"ll never know how mu ch I really love y ou 
  [G]          [F]       [B7] 
Yo u"ll never know how m uch I really ca re 
 

           
e |-----------------| 
           
B |-----------------| 
           
G |-----------------| 
           
D |--------0---1----| 
           
A |--2/4-2---2----2-| 
           
E |-----------------| 
 

           
[E]   [Abm] [Gm] F#m 
    
Listen 
 

    [B7]        [E]   [Abm] [Gm] [F#m] 
Do you w ant to know a sec ret--- --- --- . 
  [F#m]  [B7]   [E]    [Abm] 
Do you pr omise no t to tel l, 
 [Gm] [F#m] [F] 
wh oa o h, o h 
 

 

           
[E]   [Abm] [Gm] F#m 
    
Closer 
 

              
Let me whisper in your ear 
                
Say the words you long to hear 
             
I"m in love with you oh 
 

 

 

    
Listen 
               
Do you want to know a secret 
                    
Do you promise not to tell, whoa oh, oh 
 

    
Closer 
              
Let me whisper in your ear 
                
Say the words you long to hear 
           
I"m in love with you 
 

 [A]     [F#m]     [C#m]    [Bm] 
I" ve known th e secret for a week or t wo 
 [A]    [F#m]  [C#m] [Bm] [F#m] [B7] 
No body kno ws, ju st we tw o- o 
 

    
Listen 
               
Do you want to know a secret 
                    
Do you promise not to tell, whoa oh, oh 
 

    
Closer 
              
Let me whisper in your ear 
                
Say the words you long to hear 
          
I"m in love with you 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Do you want to know a secret - The Beatles

				             

 [Em]           [Am]        [Em] 
Y ou"ll never know how mu ch I really love y ou 
  [G]          [F]       [B7] 
Yo u"ll never know how m uch I really ca re 
 

           
e |-----------------| 
           
B |-----------------| 
           
G |-----------------| 
           
D |--------0---1----| 
           
A |--2/4-2---2----2-| 
           
E |-----------------| 
 

           
[E]   [Abm] [Gm] F#m 
    
Listen 
 

    [B7]        [E]   [Abm] [Gm] [F#m] 
Do you w ant to know a sec ret--- --- --- . 
  [F#m]  [B7]   [E]    [Abm] 
Do you pr omise no t to tel l, 
 [Gm] [F#m] [F] 
wh oa o h, o h 
 

 

           
[E]   [Abm] [Gm] F#m 
    
Closer 
 

              
Let me whisper in your ear 
                
Say the words you long to hear 
             
I"m in love with you oh 
 

 

 

    
Listen 
               
Do you want to know a secret 
                    
Do you promise not to tell, whoa oh, oh 
 

    
Closer 
              
Let me whisper in your ear 
                
Say the words you long to hear 
           
I"m in love with you 
 

 [A]     [F#m]     [C#m]    [Bm] 
I" ve known th e secret for a week or t wo 
 [A]    [F#m]  [C#m] [Bm] [F#m] [B7] 
No body kno ws, ju st we tw o- o 
 

    
Listen 
               
Do you want to know a secret 
                    
Do you promise not to tell, whoa oh, oh 
 

    
Closer 
              
Let me whisper in your ear 
                
Say the words you long to hear 
          
I"m in love with you 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com