highlight chords
Y [Em]ou'll never know how [Am]mu ch I really [Em]love y ou
Yo [G]u'll never know how [F]m uch I really [B7]ca re
Listen
Do you [B7]w ant to know a [E]sec [Abm]ret--- [Gm] [F#m]--- ---.
Do [F#m]you [B7]pr [E]omise no t [Abm]to tel l,
[Gm]wh [F#m]oa [F]o h, o h
E Abm Gm F#m
Closer
Let me whisper in your ear
Say the words you long to hear
I'm in love with you oh
Listen
Do you want to know a secret
Do you promise not to tell, whoa oh, oh
Closer
Let me whisper in your ear
Say the words you long to hear
I'm in love with you
[A]I' ve known [F#m]th e secret [C#m]for a [Bm]week or t wo
[A]No body [F#m]kno [C#m]ws, [Bm]ju [F#m]st [B7]we tw o- o
Listen
Do you want to know a secret
Do you promise not to tell, whoa oh, oh
Closer
Let me whisper in your ear
Say the words you long to hear
I'm in love with you
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Do You Want To Know A Secret

The Beatles
Y [Em]ou'll never know how [Am]mu ch I really [Em]love y ou
Yo [G]u'll never know how [F]m uch I really [B7]ca re
Listen
Do you [B7]w ant to know a [E]sec [Abm]ret--- [Gm] [F#m]--- ---.
Do [F#m]you [B7]pr [E]omise no t [Abm]to tel l,
[Gm]wh [F#m]oa [F]o h, o h
E Abm Gm F#m
Closer
Let me whisper in your ear
Say the words you long to hear
I'm in love with you oh
Listen
Do you want to know a secret
Do you promise not to tell, whoa oh, oh
Closer
Let me whisper in your ear
Say the words you long to hear
I'm in love with you
[A]I' ve known [F#m]th e secret [C#m]for a [Bm]week or t wo
[A]No body [F#m]kno [C#m]ws, [Bm]ju [F#m]st [B7]we tw o- o
Listen
Do you want to know a secret
Do you promise not to tell, whoa oh, oh
Closer
Let me whisper in your ear
Say the words you long to hear
I'm in love with you

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com