1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đóa Hoa Teresa

Cuộn trang

[G] [Em] Một loài h oa Thiên Chúa đã ban c ho loài người, [Am] loài hoa ấy sống giữa chốn thế nhân bụi trần, [Cm] [G] làm gương sá ng mến Chúa và yêu th ương anh em, [A] [D] đem phúc ân cho bao người t hế. [G] [Em] Loài hoa ấ y đã sống mang tên Tere sa, [Am] [D] tỏa hương th ơm khiêm nhu, bước trung tr inh cùng ngài, [C] [D] [G] và cho đ ến lúc chết, loài hoa đó vẫn luôn cùng Chúa trong tình yêu. ĐK: [Bm] [G] [Em] Te...re..sa đơn sơ, Te.re..sa v ui tươi, [C] [D] Te..re..sa hi sinh ước mong mưa Hồng ân, [Em] [D] [C] [D] để cho nơi khô cằn sẽ trổ si nh bông hạt va Hoa Hồng tràn lan khắp n ơi. [G] [Em] Đoàn con hát khúc hát Thánh nữ Te..re..sa, [C] [D] dìu con bước tới Chúa, mến yêu là hành trang. [Em] [C] [D] [G] Dẫu man g bao yếu hèn bởi xác thân phàm trần thì xin Thánh nhân phù giúp con

Video hướng dẫn