highlight chords
				                  [G]           [Em]       
Một loài h oa Thiên Chúa đã ban c ho loài người, 
     [Am]                  
loài hoa ấy sống giữa chốn thế nhân bụi trần, 
       [Cm]          [G]      
làm gương sá ng mến Chúa và yêu th ương anh em, 
     [A]         [D]  
đem phúc ân cho bao người t hế. 
      [G]           [Em] 
Loài hoa ấ y đã sống mang tên Tere sa, 
       [Am]             [D]       
tỏa hương th ơm khiêm nhu, bước trung tr inh cùng ngài, 
     [C]           [D]                [G]   
và cho đ ến lúc chết, loài hoa đó vẫn luôn cùng Chúa trong tình yêu. 
   
ĐK: 
 [Bm]     [G]          [Em]    
Te...re..sa đơn sơ, Te.re..sa v ui tươi, 
      [C]          [D]     
Te..re..sa hi sinh ước mong mưa Hồng ân, 
    [Em]          [D]         [C]          [D]  
để cho nơi khô cằn sẽ trổ si nh bông hạt va Hoa Hồng tràn lan khắp n ơi. 
     [G]           [Em]      
Đoàn con hát khúc hát Thánh nữ Te..re..sa, 
     [C]           [D]        
dìu con bước tới Chúa, mến yêu là hành trang. 
    [Em]          [C]            [D]          [G]  
Dẫu man g bao yếu hèn bởi xác thân phàm trần thì xin Thánh nhân phù giúp con 
 

				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đóa Hoa Teresa

				                  [G]           [Em]       
Một loài h oa Thiên Chúa đã ban c ho loài người, 
     [Am]                  
loài hoa ấy sống giữa chốn thế nhân bụi trần, 
       [Cm]          [G]      
làm gương sá ng mến Chúa và yêu th ương anh em, 
     [A]         [D]  
đem phúc ân cho bao người t hế. 
      [G]           [Em] 
Loài hoa ấ y đã sống mang tên Tere sa, 
       [Am]             [D]       
tỏa hương th ơm khiêm nhu, bước trung tr inh cùng ngài, 
     [C]           [D]                [G]   
và cho đ ến lúc chết, loài hoa đó vẫn luôn cùng Chúa trong tình yêu. 
   
ĐK: 
 [Bm]     [G]          [Em]    
Te...re..sa đơn sơ, Te.re..sa v ui tươi, 
      [C]          [D]     
Te..re..sa hi sinh ước mong mưa Hồng ân, 
    [Em]          [D]         [C]          [D]  
để cho nơi khô cằn sẽ trổ si nh bông hạt va Hoa Hồng tràn lan khắp n ơi. 
     [G]           [Em]      
Đoàn con hát khúc hát Thánh nữ Te..re..sa, 
     [C]           [D]        
dìu con bước tới Chúa, mến yêu là hành trang. 
    [Em]          [C]            [D]          [G]  
Dẫu man g bao yếu hèn bởi xác thân phàm trần thì xin Thánh nhân phù giúp con 
 

				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com