1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đóa hoa vô thường

Trịnh Công Sơn
Nguồn: saigonocean.com