1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đoàn giải phóng quân (Giải phóng quân)

Cuộn trang

[Am] Đoàn Giải Phóng quân một [Em] lần ra [Am] đi Là có sá chi đâu [Em] ngày trở [Am] về Ra đi ra đi bảo [C] tồn sông [Am] núi Ra đi ra đi thà [F] chết [E] chớ [Am] lui Cờ bay phấp [C] phới ngời màu Lạc [F] Hồng Kèn reo vang [C] tiếng gọi dòng Lạc [E] Hồng Cùng [F] Giải [G] Phóng [Am] quân Ra đi ra đi theo [C] hồn sông [Am] núi Thù bao năm [C] xưa có [G] bao giờ [Am] nguôi Dưới cờ oai nghiêm [C] sao vàng [Am] bay Đoàn quân Việt [C] Nam có [Am] hay Ngày [C] xưa biết bao [E] vị hùng [Am] anh Quyết vì non [F] sông ra [Em] tay bao [Am] lần Ngày nay đoàn [C] quân ta [G] gắng làm [C] sao Giành quyền tự do hạnh [E] phúc cho [Am] dân [Am] Đoàn Giải Phóng quân một [Em] lần ra [Am] đi Dù có gian nguy nhưng [Em] lòng không [Am] nề Ra đi ra đi bảo [C] tồn sông [Am] núi Ra đi ra đi thà [F] chết [E] chớ [Am] lui

Video hướng dẫn