highlight chords
[Am] Đoàn Giải Phóng quân một [Em] lần ra [Am] đi
Là có sá chi đâu [Em] ngày trở [Am] về
Ra đi ra đi bảo [C] tồn sông [Am] núi
Ra đi ra đi thà [F] chết [E] chớ [Am] lui
Cờ bay phấp [C] phới ngời màu Lạc [F] Hồng
Kèn reo vang [C] tiếng gọi dòng Lạc [E] Hồng
Cùng [F] Giải [G] Phóng [Am] quân
Ra đi ra đi theo [C] hồn sông [Am] núi
Thù bao năm [C] xưa có [G] bao giờ [Am] nguôi
Dưới cờ oai nghiêm [C] sao vàng [Am] bay
Đoàn quân Việt [C] Nam có [Am] hay
Ngày [C] xưa biết bao [E] vị hùng [Am] anh
Quyết vì non [F] sông ra [Em] tay bao [Am] lần
Ngày nay đoàn [C] quân ta [G] gắng làm [C] sao
Giành quyền tự do hạnh [E] phúc cho [Am] dân
[Am] Đoàn Giải Phóng quân một [Em] lần ra [Am] đi
Dù có gian nguy nhưng [Em] lòng không [Am] nề
Ra đi ra đi bảo [C] tồn sông [Am] núi
Ra đi ra đi thà [F] chết [E] chớ [Am] lui
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đoàn giải phóng quân (Giải phóng quân)

Phan Huỳnh Điểu
[Am] Đoàn Giải Phóng quân một [Em] lần ra [Am] đi
Là có sá chi đâu [Em] ngày trở [Am] về
Ra đi ra đi bảo [C] tồn sông [Am] núi
Ra đi ra đi thà [F] chết [E] chớ [Am] lui
Cờ bay phấp [C] phới ngời màu Lạc [F] Hồng
Kèn reo vang [C] tiếng gọi dòng Lạc [E] Hồng
Cùng [F] Giải [G] Phóng [Am] quân
Ra đi ra đi theo [C] hồn sông [Am] núi
Thù bao năm [C] xưa có [G] bao giờ [Am] nguôi
Dưới cờ oai nghiêm [C] sao vàng [Am] bay
Đoàn quân Việt [C] Nam có [Am] hay
Ngày [C] xưa biết bao [E] vị hùng [Am] anh
Quyết vì non [F] sông ra [Em] tay bao [Am] lần
Ngày nay đoàn [C] quân ta [G] gắng làm [C] sao
Giành quyền tự do hạnh [E] phúc cho [Am] dân
[Am] Đoàn Giải Phóng quân một [Em] lần ra [Am] đi
Dù có gian nguy nhưng [Em] lòng không [Am] nề
Ra đi ra đi bảo [C] tồn sông [Am] núi
Ra đi ra đi thà [F] chết [E] chớ [Am] lui

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com