1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đoản khúc thu Hà Nội

Trịnh Công Sơn
Đoản khúc thu Hà Nội
Nguồn: hopamviet.com