highlight chords
Ðoàn quân [C] đi thấp thoáng trong [F] đêm không một vì [Dm] sao 
Uốn khúc [C] đường đào mưa trơn bùn [G] sâu 
Ðoàn quân [C] đi dưới nắng khắp [F] nơi mình đẫm mồ [Dm] hôi
Thép súng say [C] đời vai nặng trĩu căm thù lòng sôi 
[G] Về miền [F] cũ.. ù ..u ..[Am] u …
Có những phố [F] phường làng [G] thôn tàn [C] phá 
[F] Rướm máu đôi [Em] chân xác xơ quần [Dm] áo chằng [C] vá 
Quên vùi năm [G] tháng đi là xây cuộc [C] đời 
Các anh về [Em] đâu ! 
Về [G] nơi máu sương mùa [F] đông đi vào tan hết oán [C] thù 
Dựng một ngày [Dm] mai tình [F] thương rắc [E] reo 
[D] Phá tan biên [G] cương loài người sống thân [C] yêu 
Ngày [C] mai lớp dân lầm [G] than không còn buồn đau đập [C] tan 
Dấu phương đẫm [Em] máu [G] Ðời vàng [C] lên hòa bình khúc [Am] ca 
Muôn [F] phương tung [C] trời là bay muôn [G] phương 
Tha thiết đường [C] tơ 
Bao em [Em] tôi đôi mắt sáng [Am] ngời 
Trông say[Dm] sưa quân dồn bước [F] tiến 
Tóc bạc [C] trắng đây là những me [G] tôi 
Lòng già buồn [G] vui nhìn toán quân xa [C] vời 
Ðoàn quân [C] đi giữa sóng biên [F] cương xuân về mùa [Dm] thắm 
Tôi thấy [C] những nàng khăn hồng lệ [G] thắm 
Hẹn ngày [Em] mai chiến thắng chớ [F] quên đường về làng [Dm] xưa 
Em vẫn mong [C] chờ tới ngày ấy đôi ta cùng mơ
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đoàn quân đi

Việt Lang
Ðoàn quân [C] đi thấp thoáng trong [F] đêm không một vì [Dm] sao 
Uốn khúc [C] đường đào mưa trơn bùn [G] sâu 
Ðoàn quân [C] đi dưới nắng khắp [F] nơi mình đẫm mồ [Dm] hôi
Thép súng say [C] đời vai nặng trĩu căm thù lòng sôi 
[G] Về miền [F] cũ.. ù ..u ..[Am] u …
Có những phố [F] phường làng [G] thôn tàn [C] phá 
[F] Rướm máu đôi [Em] chân xác xơ quần [Dm] áo chằng [C] vá 
Quên vùi năm [G] tháng đi là xây cuộc [C] đời 
Các anh về [Em] đâu ! 
Về [G] nơi máu sương mùa [F] đông đi vào tan hết oán [C] thù 
Dựng một ngày [Dm] mai tình [F] thương rắc [E] reo 
[D] Phá tan biên [G] cương loài người sống thân [C] yêu 
Ngày [C] mai lớp dân lầm [G] than không còn buồn đau đập [C] tan 
Dấu phương đẫm [Em] máu [G] Ðời vàng [C] lên hòa bình khúc [Am] ca 
Muôn [F] phương tung [C] trời là bay muôn [G] phương 
Tha thiết đường [C] tơ 
Bao em [Em] tôi đôi mắt sáng [Am] ngời 
Trông say[Dm] sưa quân dồn bước [F] tiến 
Tóc bạc [C] trắng đây là những me [G] tôi 
Lòng già buồn [G] vui nhìn toán quân xa [C] vời 
Ðoàn quân [C] đi giữa sóng biên [F] cương xuân về mùa [Dm] thắm 
Tôi thấy [C] những nàng khăn hồng lệ [G] thắm 
Hẹn ngày [Em] mai chiến thắng chớ [F] quên đường về làng [Dm] xưa 
Em vẫn mong [C] chờ tới ngày ấy đôi ta cùng mơ

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com