1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đoàn quân đi

Cuộn trang

Ðoàn quân [C] đi thấp thoáng trong [F] đêm không một vì [Dm] sao Uốn khúc [C] đường đào mưa trơn bùn [G] sâu Ðoàn quân [C] đi dưới nắng khắp [F] nơi mình đẫm mồ [Dm] hôi Thép súng say [C] đời vai nặng trĩu căm thù lòng sôi [G] Về miền [F] cũ.. ù ..u ..[Am] u … Có những phố [F] phường làng [G] thôn tàn [C] phá [F] Rướm máu đôi [Em] chân xác xơ quần [Dm] áo chằng [C] vá Quên vùi năm [G] tháng đi là xây cuộc [C] đời Các anh về [Em] đâu ! Về [G] nơi máu sương mùa [F] đông đi vào tan hết oán [C] thù Dựng một ngày [Dm] mai tình [F] thương rắc [E] reo [D] Phá tan biên [G] cương loài người sống thân [C] yêu Ngày [C] mai lớp dân lầm [G] than không còn buồn đau đập [C] tan Dấu phương đẫm [Em] máu [G] Ðời vàng [C] lên hòa bình khúc [Am] ca Muôn [F] phương tung [C] trời là bay muôn [G] phương Tha thiết đường [C] tơ Bao em [Em] tôi đôi mắt sáng [Am] ngời Trông say[Dm] sưa quân dồn bước [F] tiến Tóc bạc [C] trắng đây là những me [G] tôi Lòng già buồn [G] vui nhìn toán quân xa [C] vời Ðoàn quân [C] đi giữa sóng biên [F] cương xuân về mùa [Dm] thắm Tôi thấy [C] những nàng khăn hồng lệ [G] thắm Hẹn ngày [Em] mai chiến thắng chớ [F] quên đường về làng [Dm] xưa Em vẫn mong [C] chờ tới ngày ấy đôi ta cùng mơ

Video hướng dẫn