highlight chords
1. Biển [Dm] đen tôi [Gm] ngồi suốt đêm [Dm] dài 
Chờ ai hay [A7] chờ nỗi đơn [Dm] côi 
Tình [Gm] tôi là [A] khúc nhạc [Dm] sầu 
Lời [Gm] tôi là tiếng thở dài u [A7] oán 
Đời [Dm] tôi [Gm] giờ mất linh [Dm] hồn 
Đã [Bb] tràng xây [Gm] cát giữa đêm [A7] thâu 
Người [Gm] yêu là cơn sóng vô [A7] tình 
Nên dã tràng đành tiếc ngẩn [A7] ngơ 
ĐK: Biển [Bb] kia [A] đang chờ đón [Dm] người 
Tình [Bb] tôi là con sóng đang [A] dâng 
Tội thay một kiếp dã [A7] tràng 
Xây tình để người cười [Dm] chê 
Người [Dm] ơi giờ [Gm] tôi đã mất linh [Dm] hồn 
Vòng [Bb] tay nào sẽ [Gm] mang mình đến [Dm] gần nhau 
Thuyền mây giờ [Gm] đây đã mất đường [Dm] về 
Con sóng [Bm] nào sẽ mang mình đến [Dm] gần nhau
2. Thời [Dm] gian như [Gm] ngừng với đêm [Dm] dài
Về đâu ai [A7] chờ giấc mơ [Dm] xưa 
Tình [Gm] yêu lời [A] gió hẹn [Dm] thề
Cùng trăng [Gm] sao gió biển một đêm [A7] xuận
Đành [Dm] thôi [Gm] lời gió hẹn [Dm] thề 
Dã [Bb] tràng xây [Gm] cát giữa mưa [A7] ngâu 
Nồng [Gm] cay ai cũng dễ tin [A7] người 
Nên tôi đành ôm mối tình [A7] si 
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đoạn tình 2

Vũ Tuấn Đức , Hoàng Việt
1. Biển [Dm] đen tôi [Gm] ngồi suốt đêm [Dm] dài 
Chờ ai hay [A7] chờ nỗi đơn [Dm] côi 
Tình [Gm] tôi là [A] khúc nhạc [Dm] sầu 
Lời [Gm] tôi là tiếng thở dài u [A7] oán 
Đời [Dm] tôi [Gm] giờ mất linh [Dm] hồn 
Đã [Bb] tràng xây [Gm] cát giữa đêm [A7] thâu 
Người [Gm] yêu là cơn sóng vô [A7] tình 
Nên dã tràng đành tiếc ngẩn [A7] ngơ 
ĐK: Biển [Bb] kia [A] đang chờ đón [Dm] người 
Tình [Bb] tôi là con sóng đang [A] dâng 
Tội thay một kiếp dã [A7] tràng 
Xây tình để người cười [Dm] chê 
Người [Dm] ơi giờ [Gm] tôi đã mất linh [Dm] hồn 
Vòng [Bb] tay nào sẽ [Gm] mang mình đến [Dm] gần nhau 
Thuyền mây giờ [Gm] đây đã mất đường [Dm] về 
Con sóng [Bm] nào sẽ mang mình đến [Dm] gần nhau
2. Thời [Dm] gian như [Gm] ngừng với đêm [Dm] dài
Về đâu ai [A7] chờ giấc mơ [Dm] xưa 
Tình [Gm] yêu lời [A] gió hẹn [Dm] thề
Cùng trăng [Gm] sao gió biển một đêm [A7] xuận
Đành [Dm] thôi [Gm] lời gió hẹn [Dm] thề 
Dã [Bb] tràng xây [Gm] cát giữa mưa [A7] ngâu 
Nồng [Gm] cay ai cũng dễ tin [A7] người 
Nên tôi đành ôm mối tình [A7] si 

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com