1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đoạn tình 2

Cuộn trang

1. Biển [Dm] đen tôi [Gm] ngồi suốt đêm [Dm] dài Chờ ai hay [A7] chờ nỗi đơn [Dm] côi Tình [Gm] tôi là [A] khúc nhạc [Dm] sầu Lời [Gm] tôi là tiếng thở dài u [A7] oán Đời [Dm] tôi [Gm] giờ mất linh [Dm] hồn Đã [Bb] tràng xây [Gm] cát giữa đêm [A7] thâu Người [Gm] yêu là cơn sóng vô [A7] tình Nên dã tràng đành tiếc ngẩn [A7] ngơ ĐK: Biển [Bb] kia [A] đang chờ đón [Dm] người Tình [Bb] tôi là con sóng đang [A] dâng Tội thay một kiếp dã [A7] tràng Xây tình để người cười [Dm] chê Người [Dm] ơi giờ [Gm] tôi đã mất linh [Dm] hồn Vòng [Bb] tay nào sẽ [Gm] mang mình đến [Dm] gần nhau Thuyền mây giờ [Gm] đây đã mất đường [Dm] về Con sóng [Bm] nào sẽ mang mình đến [Dm] gần nhau 2. Thời [Dm] gian như [Gm] ngừng với đêm [Dm] dài Về đâu ai [A7] chờ giấc mơ [Dm] xưa Tình [Gm] yêu lời [A] gió hẹn [Dm] thề Cùng trăng [Gm] sao gió biển một đêm [A7] xuận Đành [Dm] thôi [Gm] lời gió hẹn [Dm] thề Dã [Bb] tràng xây [Gm] cát giữa mưa [A7] ngâu Nồng [Gm] cay ai cũng dễ tin [A7] người Nên tôi đành ôm mối tình [A7] si

Video hướng dẫn