1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đoạn tình 6

Cuộn trang

1. Tôi [Em] gom những mảnh [Bm] tình Xây [Am] thành chiếc cầu [Em] mơ Từng [C] ngày qua tháng [D] đợi Anh dẫm nát hồn [Em] ai Tôi không lượng sức [Bm] mình Chiếc [Am] cầu chẳng qua [Em] sông Ngày [Am] ngày anh bên [B7] đó Tôi bên này ngóng [Em] trông ĐK: Con [C] sông chẳng có [Bm] nhịp cầu Những [Am] ngày mưa bão [Em] tới Làm [Am] sao tôi trông thấy [Em] anh Chẳng [C] lẽ trời nỡ phụ [Am] người Chiếc [B7] cầu chẳng bắc qua sông [Am] Tôi ngồi đây run [Em] rẩy Lạy [D] trời xin đừng [Em] mưa [Am] Tôi ngồi đây hận [Em] mình Ai [B7] không bắt nhịp [Em] cầu 2. Trời [Em] không thương đôi [Bm] mình Nên [Am] đành cắt câu [Em] mơ Những [C] ngày mưa nắng [D] hạ Aii dẫm nát hồn [Em] ai Tôi thương chuyện chúng [Bm] mình Chiếc [Am] cầu chỉ hoài [Em] công Bên [Am] người anh say [B7] đắm Tôi bên này ngóng [Em] trông

Video hướng dẫn