1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đoàn vệ quốc quân

Cuộn trang

Đoàn vệ quốc [Am] quân một [Em] lần ra [Am] đi Dù có gian [F] nguy nhưng [E7] lòng không [Am] nề Ra đi ra đi bảo [C] tồn sông [Am] núi Ra đi ra [E7] đi thà [F] chết [G] chớ [Am] lui Cờ bay phất [Am] phới ngời màu Lạc Hồng Kèn reo vang [C] tiếng gọi dòng Lạc [E7] Hồng Cùng [F] vệ [G] quốc [Am] quân Ra đi ra [Am] đi theo [C] hồn sông [Am] núi Thù bao năm [C] xưa có [E7] bao giờ [Am] nguôi Dưới cờ oai nghiêm [C] sao vàng [Am] bay Cả đoàn [C] quân Việt Nam có [Am] hay Ngày [E7] xưa biết bao [C] vị hùng [F] anh Quyết vì non sông ra [E7] tay bao [Am] lần Ngày nay đoàn quân ta [G] gắng làm [C] sao Giành quyền tự [E7] do hạnh [F] phúc cho [Am] dân Đoàn vệ quốc [Am] quân một [Em] lần ra [Am] đi Dù có gian [F] nguy nhưng [E7] lòng không [Am] nề Ra đi ra đi bảo [C] tồn sông [Am] núi Ra đi ra [E7] đi thà [F] chết [G] chớ [Am] lui Cờ bay phất [Am] phới ngời màu Lạc Hồng Kèn reo vang [C] tiếng gọi dòng Lạc [E7] Hồng Cùng [F] vệ [G] quốc [Am] quân

Video hướng dẫn