1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Độc thân không rõ nguyên nhân

Cuộn trang

[D] Từng ngày tôi soi [F#m7/C#] gương, nhìn lại [Bm7] mình Mình đâu có [Em7] xấu xí lắm đâu nhưng mà sao lâu nay vẫn còn độc [A] thân [D] Từng ngày tôi xuống [F#m7/C#] phố, tự hỏi [Bm7] mình Mình đâu có [Em7] sống ác với ai nhưng mà sao lâu nay vẫn còn lẻ [A] loi [G] Rồi bạn bè cười chê thân tôi Thôi [D] thì mày đã FA [G] rồi [Em7] Không chịu lo đi [G] kiếm đi tìm Một mảnh tình vắt lên [A] vai [D] Nhưng tôi tin vào số [A/C#] duyên Tôi không cần thở [Bm7] than Tôi không cần lo [G] lắng làm gì Cũng [Em7] chẳng được gì Vậy [A] thì cứ vui lên đi [D] Lắm lúc nhìn thấy [A/C#] ai Đi đâu cũng có [Bm7] đôi Tôi tin rằng tôi [G] sẽ gặp người Không [Em7] sớm thì muộn Việc [A] gì phải xoắn phải không [D] nào

Video hướng dẫn