highlight chords
Mai là 14/02
Ngày xui vô đối thiên tai vô cùng
Cầu cho mưa gió bão bùng
Nhà nghỉ lên gia cả vùng điện đơ!!!!
.
[A]Năm xưa tôi hay lang thang cùng anh khắp phố [F#]phường trên từng con
[D]đường anh và tôi đi [E]về...
(nhưng mà)
[A]Năm nay dường như mọi thứ xung quanh tôi đã [F#]khác rồi
Và tôi cũng khác [D]rồi
Chỉ còn mình [E]tôi !
Và tôi vẫn [A] [F#]thế...
Dẫu ngày [D]mai có ra sao thì tôi cũng thấy chẳng [E]sao
Và tôi có [A] [F#]thể...
Đi mọi [D]nơi và cả bầu trời này là của riêng [E]tôi
Vậy cớ sao chúng tay phải [A]buồn phiền cô đơn và lo âu chi hãy quên [F#]đi !
Sống chọn hết tháng [D]ngày mà ta đã đi qua hãy cứ hát [E]ca !
Vì ở trên cuộc đời cũng [A]chẳng còn bao lâu cứ than trách cũng chẳng [F#]được gì !
Hãy cứ giữ những [D]nụ cười trên môi và tình yêu sẽ đến thôi [F#]!
Nào cười lên nhé [A]!
Na [F#]na [D]na [E]na
[A]Năm xưa tôi hay lang thang cùng anh khắp phố [F#]phường trên từng con
[D]đường anh và tôi đi [E]về...
(nhưng mà)
[A]Năm nay dường như mọi thứ xung quanh tôi đã [F#]khác rồi
Và tôi cũng khác [D]rồi
Forever alone [E]!!
Và tôi vẫn [A] [F#]thế...
Dẫu ngày [D]mai có ra sao thì tôi cũng thấy chẳng [E]sao
Và tôi có [A] [F#]thể...
Đi mọi [D]nơi và cả bầu trời này là của riêng [E]tôi
Vậy cớ sao chúng tay phải [A]buồn phiền cô đơn và lo âu chi hãy quên [F#]đi !
Sống chọn hết tháng [D]ngày mà ta đã đi qua hãy cứ hát [E]ca !
Vì ở trên cuộc đời cũng [A]chẳng còn bao lâu cứ than trách cũng chẳng [F#]được gì !
Hãy cứ giữ những [D]nụ cười trên môi và tình yêu sẽ đến thôi [F#]!
Nào cười lên nhé [A]!
Na [F#]na [D]na [E]na
Vài năm trôi [A] [F#]qua...
Tôi vẫn [D]thế
Gấu thì chưa có nhưng vẫn chẳng [E]sao!
(Nói xạo)
Chợt một ngày [A]kia anh đến bên [F#]tôi
Anh khẽ [D]nói...anh yêu tôi vì nụ cười trên [E]môi
Yeah !!!
Vậy cớ sao chúng tay phải [A]buồn phiền cô đơn và lo âu chi hãy quên [F#]đi !
Sống chọn hết tháng [D]ngày mà ta đã đi qua hãy cứ hát [E]ca !
Vì ở trên cuộc đời cũng [A]chẳng còn bao lâu cứ than trách cũng chẳng [F#]được gì !
Hãy cứ giữ những [D]nụ cười trên môi và tình yêu sẽ đến thôi [F#]!
Nào cười lên nhé [A]!
Na [F#]na [D]na [E]na
.
Nào cười lên nhé !
Mai là 14/02
Ngày xui vô đối thiên tai vô cùng
Cầu cho mưa gió bão bùng
Nhà nghỉ lên gia cả vùng điện đơ!!
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Độc Thân Vui Tính

huỳnh hiền năng
Mai là 14/02
Ngày xui vô đối thiên tai vô cùng
Cầu cho mưa gió bão bùng
Nhà nghỉ lên gia cả vùng điện đơ!!!!
.
[A]Năm xưa tôi hay lang thang cùng anh khắp phố [F#]phường trên từng con
[D]đường anh và tôi đi [E]về...
(nhưng mà)
[A]Năm nay dường như mọi thứ xung quanh tôi đã [F#]khác rồi
Và tôi cũng khác [D]rồi
Chỉ còn mình [E]tôi !
Và tôi vẫn [A] [F#]thế...
Dẫu ngày [D]mai có ra sao thì tôi cũng thấy chẳng [E]sao
Và tôi có [A] [F#]thể...
Đi mọi [D]nơi và cả bầu trời này là của riêng [E]tôi
Vậy cớ sao chúng tay phải [A]buồn phiền cô đơn và lo âu chi hãy quên [F#]đi !
Sống chọn hết tháng [D]ngày mà ta đã đi qua hãy cứ hát [E]ca !
Vì ở trên cuộc đời cũng [A]chẳng còn bao lâu cứ than trách cũng chẳng [F#]được gì !
Hãy cứ giữ những [D]nụ cười trên môi và tình yêu sẽ đến thôi [F#]!
Nào cười lên nhé [A]!
Na [F#]na [D]na [E]na
[A]Năm xưa tôi hay lang thang cùng anh khắp phố [F#]phường trên từng con
[D]đường anh và tôi đi [E]về...
(nhưng mà)
[A]Năm nay dường như mọi thứ xung quanh tôi đã [F#]khác rồi
Và tôi cũng khác [D]rồi
Forever alone [E]!!
Và tôi vẫn [A] [F#]thế...
Dẫu ngày [D]mai có ra sao thì tôi cũng thấy chẳng [E]sao
Và tôi có [A] [F#]thể...
Đi mọi [D]nơi và cả bầu trời này là của riêng [E]tôi
Vậy cớ sao chúng tay phải [A]buồn phiền cô đơn và lo âu chi hãy quên [F#]đi !
Sống chọn hết tháng [D]ngày mà ta đã đi qua hãy cứ hát [E]ca !
Vì ở trên cuộc đời cũng [A]chẳng còn bao lâu cứ than trách cũng chẳng [F#]được gì !
Hãy cứ giữ những [D]nụ cười trên môi và tình yêu sẽ đến thôi [F#]!
Nào cười lên nhé [A]!
Na [F#]na [D]na [E]na
Vài năm trôi [A] [F#]qua...
Tôi vẫn [D]thế
Gấu thì chưa có nhưng vẫn chẳng [E]sao!
(Nói xạo)
Chợt một ngày [A]kia anh đến bên [F#]tôi
Anh khẽ [D]nói...anh yêu tôi vì nụ cười trên [E]môi
Yeah !!!
Vậy cớ sao chúng tay phải [A]buồn phiền cô đơn và lo âu chi hãy quên [F#]đi !
Sống chọn hết tháng [D]ngày mà ta đã đi qua hãy cứ hát [E]ca !
Vì ở trên cuộc đời cũng [A]chẳng còn bao lâu cứ than trách cũng chẳng [F#]được gì !
Hãy cứ giữ những [D]nụ cười trên môi và tình yêu sẽ đến thôi [F#]!
Nào cười lên nhé [A]!
Na [F#]na [D]na [E]na
.
Nào cười lên nhé !
Mai là 14/02
Ngày xui vô đối thiên tai vô cùng
Cầu cho mưa gió bão bùng
Nhà nghỉ lên gia cả vùng điện đơ!!

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com