1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đợi anh về (Unchained melody)

Cuộn trang

[C] Anh dấu [Am] yêu em ước [F] mơ Trong [G] vòng tay anh ấm [C] êm Những [Am] đêm ngủ cô [G] đơn Thời [C] gian lướt [Am] trôi như bóng [F] mây Nên [G] lòng người cũng chóng [C] thay Nhớ [Am] chăng người [G] hỡi [C] Em em vẫn yêu chàng [G] [Am] Em em vẫn mong [Em] chờ Chúng [F] ta trọn [G] đời có [C] nhau [F] Dòng song kia lướt [G] êm, mãi [F] xuôi về bến [Eb] yêu [F] Tình mình vào sông [G] trôi ra biển [C] lớn oh yeah [F] Dù đường kia có [G] xa, hãy vững [F] tâm chờ đón [Eb] em [F] Trở về cùng [G] anh sống chung [C] kiếp --------------------------- [C] Oh, my [Am] love My [F] darling I've [G] hungered for your [C] touch A [Am] long lonely [G] time And [C] time goes [Am] by so [F] slowly And [G] time can do so [C] much Are [Am] you still [G] mine [C] I need your love [G] [Am] I need your [Em] love God [F] speed your [G] love to [C] me [F] Lonely rivers [G] flow to the [F] sea to the [Eb] sea [F] To the open [G] arms of the [C] sea [F] Lonely rivers [G] sigh 'wait for [F] me, wait for [Eb] me [F] I'll be coming [G] home wait for [C] me [C] Oh, my [Am] love my [F] darling I've [G] hungered for your [C] touch A [Am] long lonely [G] time And [C] time goes [Am] by so [F] slowly And [G] time can do so [C] much Are [Am] you still [G] mine [C] I need your love [G] [Am] I need your love Gods [F] peed your [G] love to [C] me

Video hướng dẫn