1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đôi bờ thương nhớ

Cuộn trang

1. [A] Anh gặp em một [C#m] lần [F#m] Trên cồn nhỏ ngoài [Bm] khơi [E] Về đất liền nhớ [Bm] mãi [E7] Con chim nhỏ đơn [A] côi Sông dài xa mờ [C#m] tịch [F#7] Làm sao bắt nhịp [Bm] cầu [E] Nối hai miền thương [Bm] nhớ Bên [E7] đất rộng trời [A] cao ĐK: Ước [Am] gì, ước [F] gì, ta có cánh bay [Dm] qua Bay qua suối qua [Am] sông đậu [B7] trên thềm cửa [E7] sổ Ước [Dm] gì, ước [Am] gì, ta có cánh bay [F] lên Bay [B7] lên mây cung [E7] thẳm thắp [G] sáng mắt chờ [E7] mong 2. [A] Anh thiệt thua tội [C#m] nghiệp [F#m] Ngồi thơ thẩn ngoài [Bm] sân [E] Nhìn dáng bần xa [Bm] ngút Như [E7] mơ tưởng bên [A] em Hoa lục bình trôi lững [C#m] lờ [F#7] Vầng mây trắng lang [Bm] thang Nhớ em chiều thôn [E] vắng Anh buồn em [A] biết không?

Video hướng dẫn