highlight chords
Thương [Am] nhớ ơ hờ thương nhớ ai
Sông [Cm] xa từng lớp lớp mưa [C] dài [Am]
Mắt [B] kia em có [Em] sầu cô quạnh
Khi [Am] chớm thu [F] về [Am]
[Em] Một [B7] sớm [Em] mai.
Rét [Em] mướt mùa [B] sau chừng sắp ngự
Kinh [Em] thành em có nhớ bên [B] kia
[B9] Giăng giăng mưa bụi quanh phòng [Em] tuyến
Hiu hắt chiều [G7] sông lạnh đất [C] tề
Khói thuốc [C] xanh dòng [F] khơi lối [C] xưa
[G9] Đêm đêm sông đáy lạnh đôi [C] bờ
Thoáng [Am] hiện em [B] về trong đáy [E] cốc
Nói [B] cười như [B7] chuyện một đêm [E][E7]
Xa [Am] lắc rồi [Em] em người mỗi [Am] ngã
Bên này đất [F] nước nhớ thương [Am] nhau
Em [C] đi áo [F] mỏng buông hờn [Am] tủi [G]
Là hết, là hết, thôi rồi [Em] chuyện trước [Am] sau.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đôi bờ

Cung Tiến , Quang Dũng
Thương [Am] nhớ ơ hờ thương nhớ ai
Sông [Cm] xa từng lớp lớp mưa [C] dài [Am]
Mắt [B] kia em có [Em] sầu cô quạnh
Khi [Am] chớm thu [F] về [Am]
[Em] Một [B7] sớm [Em] mai.
Rét [Em] mướt mùa [B] sau chừng sắp ngự
Kinh [Em] thành em có nhớ bên [B] kia
[B9] Giăng giăng mưa bụi quanh phòng [Em] tuyến
Hiu hắt chiều [G7] sông lạnh đất [C] tề
Khói thuốc [C] xanh dòng [F] khơi lối [C] xưa
[G9] Đêm đêm sông đáy lạnh đôi [C] bờ
Thoáng [Am] hiện em [B] về trong đáy [E] cốc
Nói [B] cười như [B7] chuyện một đêm [E][E7]
Xa [Am] lắc rồi [Em] em người mỗi [Am] ngã
Bên này đất [F] nước nhớ thương [Am] nhau
Em [C] đi áo [F] mỏng buông hờn [Am] tủi [G]
Là hết, là hết, thôi rồi [Em] chuyện trước [Am] sau.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com