1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đôi bờ

Cuộn trang

Thương [Am] nhớ ơ hờ thương nhớ ai Sông [Cm] xa từng lớp lớp mưa [C] dài [Am] Mắt [B] kia em có [Em] sầu cô quạnh Khi [Am] chớm thu [F] về [Am] [Em] Một [B7] sớm [Em] mai. Rét [Em] mướt mùa [B] sau chừng sắp ngự Kinh [Em] thành em có nhớ bên [B] kia [B9] Giăng giăng mưa bụi quanh phòng [Em] tuyến Hiu hắt chiều [G7] sông lạnh đất [C] tề Khói thuốc [C] xanh dòng [F] khơi lối [C] xưa [G9] Đêm đêm sông đáy lạnh đôi [C] bờ Thoáng [Am] hiện em [B] về trong đáy [E] cốc Nói [B] cười như [B7] chuyện một đêm [E][E7] Xa [Am] lắc rồi [Em] em người mỗi [Am] ngã Bên này đất [F] nước nhớ thương [Am] nhau Em [C] đi áo [F] mỏng buông hờn [Am] tủi [G] Là hết, là hết, thôi rồi [Em] chuyện trước [Am] sau.

Video hướng dẫn