1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đời cho ta thế

Cuộn trang

Không xa [E] đời và cũng không xa loài người Không xa ngậm [F#m] ngùi và cũng không xa nụ [E] cười Đời cho ta thế cứ hãy cất bước đi mọi [F#m] nơi Gặp [B7] nhau trong phố xin yêu khôn nguôi những thân [E] người Đời [E] cho ta thế cứ hãy sống tới như mọi [F#m] ai Mặc [B7] dòng sông kia sẽ cuốn đất cát ra biển [E] khơi Không xa [E] đời và cũng không xa mộ người Không xa [F#m] rạng ngời và cũng không xa đoạ [E] đày Không xa [E] người và cũng không xa mặt trời Không xa tình [F#m] đầy và cũng không xa lạc [E] loài Mùa xuân em hãy khoác áo mới bước đi thảnh [F#m] thơi Chờ [B7] mùa mưa tới em thu đôi tay khép vai [E] lười Ngày [E] vui em với đất kia xanh tươi như cỏ [F#m] cây Ngày [B7] buồn em với hoa kia âu lo trong tàn [E] phai Không xa tình [E] và cũng không xa thù hận Không xa [F#m] nồng nàn và cũng không xa lạnh [E] lùng Không xa [E] bờ và cũng không xa mịt mù Không xa cửa [F#m] nhà và cũng không xa ngục [E] tù Đời cho ta thế đứng giữa bão tố không buồn [F#m] vui Tự [B7] nghìn năm xưa bao nhiêu chim muông đã xa [E] bầy Đời cho ta [E] thế với những sớm tối không đổi [F#m] thay Dù [B7] tình vu vơ hay yêu thiên thu cũng chìm [E] trôi Không xa [E] trời và cũng không xa phận người Không xa [F#m] một ngày và cũng không xa một [E] đời Là [E] la la lá là [F#m] la, là [B7] la la lá là [E] la (x3)

Video hướng dẫn