1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đợi có một ngày

Cuộn trang

1. Đợi [D] chờ yêu [Bm] thương trên [Em] cây thánh [D] giá Đợi [G] xoá sân [Em] si dưới [A] bóng bồ [D] đề Đợi [G] con kên kên bên cành nhỏ lệ Đợi [Em] có tiếng [D] cười trong nỗi [A] lo. Đợi [D] làm đôi [Bm] chân đi [Em] quanh thế [D] giới Để [G] thấy con [Em] tim thế [A] giới hẹp [D] hòi Đợi [G] nghe lương tâm con người trở lại Đợi [Em] đã héo [A] mòn những sớm [D] mai. ĐK: Bao nhiêu [G] năm chờ đợi oán [A] thù là khí [D] giới Trong con [Em] tim lời [G] nói yêu [E] thương mất [A] rồi Bao nhiêu [G] năm mịt mùng dấu [A] đạn bom chưa [D] dứt Trên quê [Em] hương dần [G] khuất những [A] anh [D] hùng 2. Giọt [D] lệ gian [Bm] năn cho [Em] ta khóc [D] với Đợi [G] thấy anh [Em] em dưới [A] ánh mặt [D] trời Dành [G] trong bao la con đường thật nhỏ Đợi [Em] sẽ có [D] ngày em bước [A] qua. Đợi [D] từ đau [Bm] thương quê [Em] hương sẽ [D] lớn Đợi [G] máu anh [Em] em chớm [A] những nụ [D] hồng Đợi [G] cây lên xanh trên rừng hoạn nạn Đợi [Em] thấy những [A] đường không cách [D] ngăn

Video hướng dẫn