1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đời đá vàng

Cuộn trang

1. Ta [Am] lần mò leo mãi không [A7] qua được vách [Dm] sầu Ta tìm một tiếng [Dm] yêu thấy [Bdim] toàn là sầu [E7] đau Ước [Am] vọng ngày thơ ấu chưa [A7] xin được chút [Dm] nào Suốt đời còn ước [Dm] ao khát [E7] vọng còn cấu [Am] cào ĐK: Ôi [F] thôi đời ta phung phí trong cơn buồn [Dm] phiền Ta [G] xin tháng ngày rồi bình [C] yên Ô [Am] hay tại sao ta [Dm] sống chốn [C] này Quay cuồng mãi [E7] hoài có gì [Am] vui 2. Có [Am] một lần mất mát mới [A7] thương người đơn [Dm] độc Có oằn mình đớn [Dm] đau mới [Bdim] hiểu được tình [E7] yêu Qua [Am] dầm dề mưa tuyết mới [A7] vui ngày nắng [Dm] về Có một đời khóc [Dm] than mới [E7] hiểu đời đá [Am] vàng

Video hướng dẫn