1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đôi dép

Thông Vi Vu - Thơ: Nguyễn Trung Kiên
Nguồn: thanhcavietnam.net