1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đội kèn tí hon

Cuộn trang

[F] Te tò te đây là ban kèn hơi Tò là tò tò [Dm] te có anh nào muốn [Gm] chơi Mau lại [C] đây có cây [F] kèn te tí [Bb] Tò la tò te [Am] tí bước đều [Gm] chân [C] cùng [F] đi [F] Te tò te anh nào kêu thật to Tò là tò tò [Dm] te đứng ra đằng trước [Gm] cho Anh nào [C] kêu bé trong [F] mổm te tí [Bb] Tò la tò te [Am] tí sắp đằng [Gm] sau [C] cùng [F] đi

Video hướng dẫn