1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đôi Khi - Gia Ân

Cuộn trang

1. Đôi [Am] khi phải thức đêm [Am] dài mới thấy [F] quý giờ phút ban [Am] mai Có đôi [Dm] khi dưới cơn mưa [Em] dầm lòng chợt [Em] nhớ chiều nào đẹp [Am] nắng Đôi [C] khi bận rộn lo [G] toan mới thèm [F] sao một giờ thư [Am] giãn và thường [Dm] khi mến thương ngập [G] lòng vì đã [Em] qua biết bao chờ [Am] mong Đừng tiếc [Am] nuối, đừng đăm [Am] đuối vì bước cuối [Am] cũng chính [Dm] là một nhịp khởi [Am] đầu. [Am] Hãy đứng [Dm] lên, hãy vững [Dm] tin bởi thất [Em] bại sẽ lại [Dm] là mẹ của thành [Am] công Dù dông [F] tố, dù thách [F] đố hãy luôn [F] cố sống hết [Dm] mình sẻ chia hết [Am] tình Hôm [Am] nay gieo vất [G] vả mai [Em] này gặt hoan [Am]ca 2. Đôi [Am] khi quây quất u [Am] sầu, mới thấy [F] rõ cần sớt chia [Am] nhau Có đôi [Dm] khi đắng cay tủi [Em] hờn, chợt [Em] hiểu ra mình cần khôn [Am] lớn Đôi [C] khi đường đời long [G] đong mới hiểu [F] thấu ngọt bùi cuộc [Am] sống và thường [Dm] khi trái ngang càng [G] nhiều càng đậm [Em] sâu trái tim tình [Am] yêu 3. Đôi [Am] khi phải mất một [Am] điều, mới thấy [F] rõ mình có bao [Am] nhiêu Có đôi [Dm] khi cách xa một [Em] lần, chợt [Em] hiểu ra tình là vương [Am] vấn Đôi [C] khi tuổi nào qua [G] đi, mới nhận [F] thấy thời giờ thật [Am] quý

Video hướng dẫn