1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đôi khi ta muốn khóc

Cuộn trang

Đôi [D] khi ta muốn thoát ly Đi thật [G] xa khỏi khung trời [D] này Lên [C] rừng làm bạn [G] vui với hươu [D] nai Đôi [D] khi ta muốn thoát ly Đi thật [G] xa khỏi cuộc đời [D] này Xa [C] lìa chuyện ganh [G] đua với chê [D] bai [C] Á [G] a [D] a ….. [C] Á [G] a [D] a Đôi [D] khi ta muốn khóc Khi thấy con người [G] không biết thương đồng [D] loại Con [C] người thường khoe [Em] khoang rất khôn [D] ngoan Đôi [D] khi ta muốn khóc Khi thấy nhân loại [G] tranh miếng ăn từng [D] ngày Vui [C] lòng chịu luồn [G] cúi dưới chân [D] ai [C] Á [G] a [D] a ….. [C] Á [G] a [D] a Trong [G] mơ ta luôn khát [A] khao Một thế [D] giới yên vui đầy [Bm] rẫy tình người Với [G] bao con tim chân [A] thành và nhân [D] ái Trong [G] mơ ta luôn khát [A] khao Câu nói [D] thương yêu không một [Bm] chút lọc lừa Để [G] ta nghe thương cuộc đời hơn [D] nữa Để [G] ta nghe thương con [A] người nhiều hơn [D] xưa [C] Á [G] a [D] a ….. [C] Á [G] a [D] a Đôi [D] khi ta thấy chán chê Khi tình [G] thương đã không tồn [D] tại Nhân [C] tình tựa như [G] gió thoảng mây [D] bay Đôi [D] khi ta thấy xót xa Khi nhìn [G] anh chiến binh mù [D] loà Nghe [C] cuộc đời khoe [G] khoang với ba [D] hoa [C] Á [G] a [D] a ….. [C] Á [G] a [D] a La [C] là là la [G] lá lá la [D] la Là [C] là là là [G] lá lá lá [D] la

Video hướng dẫn